eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero
Peter, 10.04.2012 (43112 pretan)

eleznice Slovenskej republiky zaali komplexnú rekonštrukciu 1. traovej koaje v úseku Devínska Nová Ves – Devínskej Jazero. Vyuil som dnešné slnené poasie a zašiel som sa pozrie do Devínskej Novej Vsi v akom stave rekonštrukné práce sú.
 

Z dôvodu rekonštrukcie je 1. traová koaj medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom vo výluke. Vlaky premávajú len po jednej, 2. traovej koaji, preto niektoré môu meška.
 
Rekonštrukcia 1. koajovej trate je komplexná a týka sa elezniného spodku, elezniného zvršku a trolejového vedenia. V súasnosti je celá koaj vytrhaná a prebiehajú práce na elezninom spodku. Betónujú sa aj nové základy pre nové trolejové stpy. Viac o rekonštrukcii a prevádzke v tomto úseku napovedia fotografie.
 
Devínska Nová Ves - severné zhlavie
(naavo 2. koaj, napravo tra 100 do Marcheggu)
Rekonštrukcia trate
 
Smer Zohor
Rekonštrukcia trate
 
Stavebné práce na 1. traovej koaji
Rekonštrukcia trate
 
Rex do Viedne a Os 2021 do Bratislavy
Rekonštrukcia trate
 
Osobný vlak ide do odboky
Rekonštrukcia trate
 
Os 2012 Bratislava hl. st. - Kúty akal na príchod vlaku z Kútov
Rekonštrukcia trate
 
Devínske Jazero - smer Bratislava
Rekonštrukcia trate
 
Smer Zohor
Rekonštrukcia trate
 
Stavebné práce na 1. traovej koaji
Rekonštrukcia trate
 
Rekonštrukcia trate
 
Smer Bratislava
Rekonštrukcia trate
 
Vlak EC 170 Hungaria do Berlína pomalou jazdou prechádza úsekom
Rekonštrukcia trate
 
Na budúci týde bude od pondelka prebieha výluka aj na trati 100 medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Marcheggom (ÖBB), o môe súvisie s rekonštrukciou 1. koaje trate 110. Do Devínskej Novej Vsi na tra sa opä zájdem a prinesiem alšie informácie o stave prác. Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home