eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Parn������������������������������������������������������������������������ ru������������������������������������������������������������������������ne
Fotoreport z Katky 2012
Noris, 25.04.2012 (32220 pretan)

Poas uplynulého víkendu, 14. a 15. apríla 2012, sa u tradine konala v košickom rušovom depe akcia pod názvom Prebúdzanie Katky. Aj ke som sa akcie kvôli školským povinnostiam zúastnil len v nedeu, urite bola vydarená, o om svedí aj táto fotoreportá. 
 

Program na oba dni bol takmer zhodný. V sobotu išlo do Košíc niekoko mimoriadnych nostalgických vlakov, a to zo Slovenského Nového mesta a Trebišova, ktoré išli z Michalian spojené, Moldavy nad Bodvou a Prešova. Na týchto mimoriadnych nostalgických vlakoch boli parné rušne, alebo motorové vozne. Ako som u spomínal, ja som sa akcie zúastnil v nedeu. V nedeu boli na programe mimoriadne vlaky z Prešova a Margecian do Košíc, ktoré išli v úseku Kostoany nad Hornádom – Košice súbene.
 
Prešov - parný ruše 477.013 na historickom vlaku do Košíc
Akcia Katka 2012
 
Ruše 350.004-4 pri netradinej úlohe poiarneho vlaku
Akcia Katka 2012
  
Vlak z Margecian bol ahaný rušom 498.104 (Albatros) a vlak z Prešova rušom 447.013 (Papagáj), ktorý mal na postrku ruše T466.0254 (Pilštik). Kým za vlakom z Prešova išiel poiarny vlak iba vo forme motorového vozíka (MÚV), za vlakom z Margecian išiel poiarny vlak na ele s „gorilou“, teda rušom 350.004, ktorý dostal prezývku Hugo. 
 
Nostalgický vlak z Margecian posunuje do košického depa
Akcia Katka 2012
 
Po príchode do depa
Akcia Katka 2012
  
Motorová drezina aká na svojich pä minút slávy
Akcia Katka 2012
 
Parný ruše U 36.003 Katka
Akcia Katka 2012
  
Po príchode do Košíc vlak z Margecian posunoval do rušového depa. V stanici akala na cestujúcich aj dvojica motorových vozov M131.1053 a M131.1125, ktoré mali trasu po košických spojkách (Barca, Krásna nad Hornádom). V rušovom depe bol pripravený sprievodný program a tradine, najstarší parný úzkorozchodný ruše U 36.003 (Katka), ktorý vozil záujemcov v otvorenom, letnom vozni v areáli depa. Po krátkom úvodnom programe sa zaala samotná rušoparáda.
 
Koajové vozidlá pripravené na rušoparádu - parné rušne...
Akcia Katka 2012
 
...a motorové vozne a rušne
Akcia Katka 2012
 
Motorový voze radu M 131.1 na toni
Akcia Katka 2012
 
Motorový ruše 750.164 v retro nátere
Akcia Katka 2012
 
Parný ruše 556.036 Štoker
Akcia Katka 2012
 
Parný ruše 498.104 Albatros posunuje na tou
Akcia Katka 2012
  
Oslávenkya - úzkorozchodný parný ruše U 36.003 Katka
Akcia Katka 2012
 
Na akcii bolo moné vidie viaceré hnacie koajové vozidlá, i u historické alebo súasné. Boli tu parné rušne, motorové rušne, motorové vozne a jednotky, vrátane najnovšej radu 861. Niektoré subované elektrické rušne tu však neboli (rad 381 a 361).  
 
Najnovšia motorová jednotka ZSSK radu 861
Akcia Katka 2012
 
Po skonení rušoparády Katka opä vozila malých aj vekých záujemcov, no ja som sa radšej prešiel po depe. Nie všetky vozidlá, ktoré boli vystavené v depe sa zúastnili rušoparády. Odstavená v depe bola pantografová jednotka, ktorá len nedávno dostala nový náter, ale aj jej nástupkya, elektrická poschodová jednotka 671/971.005. Po prezretí depa som sa vrátil na košickú stanicu, odkia som vlakom pokraoval domov do Prešova.
 
Dosluhujúca elektrická jednotka 460.032-6 v novom nátere "blonski"
Akcia Katka 2012
 
Nová elektrická poschodová jednotka radu 671
Akcia Katka 2012
  
Akcia sa mi páila a tento 12. roník hodnotím vemi kladne. Na záver akujem organizátorom, najmä elezninej spolonosti Slovensko, a.s., Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach, ale tie ostatným klubom z Popradu, Zvolena, Vrútok a Bratislavy, ktoré sa zúastnili tohto víkendu v Košiciach a ktoré sa starajú o historické vozne i rušne.
 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home