eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.)
Peter, 08.05.2012 (39354 pretan)

Dnes som vyuil pekné slnené poasie a opä som zašiel za Devínsku Novú Ves, kde prebieha rekonštrukcia 1. traovej koaje v úseku Devínska Nová Ves – Devínskej Jazero. Rekonštrukné práce za ten mesiac pokroili o om svedia aj fotografie v nasledujúcom lánku.

Koaj je poloená, vchodové návestidlo ešte chýba - smer D. N. Ves
Devínske Jazero
 
Smer Devínske Jazero
Devínske Jazero
 
Práce sú v plnom prúde
Devínske Jazero
 
Veda novej koaje sú okrem nových trolejových stpov ešte aj pôvodné
Devínske Jazero
 
Trolejové vedenie sa obnovuje aj za zastávkou Devínske Jazero
Devínske Jazero
 
Devínske Jazero
 
Nové a staré
Devínske Jazero
 
Smer Zohor
Devínske Jazero
 
Nákladný vlak pre Devínskym Jazerom 
Devínske Jazero
 
Výluka prvej traovej koaje by mala trva do 20. mája t.r. Dovtedy budú ukonené rekonštrukné práce. Fotografie z rekonštrukcie trate sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home