eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������ky
iernohronsk eleznica zahjila 21. seznu
Peter, 10.05.2012 (16088 pretan)

Minulý týde, v utorok 1. mája 2012, bola otvorená alšia sezóna na iernohronskej eleznici (H). U de predtým bol slávnostne otvorený obnovený úsek trate ierny Balog – Dobro, ím sa zvýšil poet prevádzkovaných kilometrov (H). V pondelok mi však povinnosti neumonili zúastni sa akcie. V utorok som však zašiel do Hronca, kde sa pri príleitosti otvorenia 21. sezóny konala malá slávnos. Pár fotografií zo slávnostného otvorenia sezóny H je v nasledujúcej fotoreportái.

U tradine bol pri príleitosti otvorenia sezóny H vypravený mimoriadny vlak zo Zvolena do Hronca. Pôvodne mal by na ele vlaku parný ruše 422.0108 „Malý býek“, no namiesto neho to bol motorový ruše T 678.0012 „Pomaran“. Kee som mal tušenie, e to tak bude (pretoe som to u zail), do Hronca som sa ani príliš neponáhal. Po príchode do Hronca som zistil, e moja predtucha sa naplnila. Uprostred dvoch malých parných rušov sa namiesto „Malého býka“ vytal oranový „Pomaran“. Do Hronca sa ešte predtým, v sobotu 28. apríla, vybral druhý parný vlak na ele s „Albatrosom“, z jeho jazdy z Bratislavy do Hronca som urobil zopár záberov, ktoré sú zverejnené v inej reportái. Tento vlak sa po slávnostnom otvorení vracal spä do Bratislavy. To bol dôvod, pre ktorý som z Hronca nešiel do ierneho Balogu. Po odchode vlakov H do ierneho Balogu a Vydrova, som zamieril aj ja do Bratislavy s cieom urobi zopár záberov vracajúceho sa parného vlaku na trati do Banskej Bystrice. Vráme sa však na oslavy do Hronca.
 
Motorový ruše T 678.0012 uprostred parných rušov
H 2012 - Hronec
 
Fotené z AlbatrosaH 2012 - Hronec
 
Oslavy boli aj s kultúrnym programom
H 2012 - Hronec
 
Parný ruše Smoschewer R IIIc vyrobený v roku 1918 (v. . 625). Ruše slúil na H v rokoch 1993 – 2003 a neskôr po oprave od roku 2009. 
 
Parný ruše Schmoschewer
H 2012 - Hronec
 
Výrobný štítok
H 2012 - Hronec
 
Parný ruše U 45.903 bol vyrobený v roku 1916 (v. . 2680), má vonkajší rám typický pre rušne vyrobené v tom období a Stephensonov rozvod. Ruše bol pôvodne v prevádzke na Povaskej lesnej eleznici. Na komíne zaujme bacuatý lapa iskier. Ruše bol zrekonštruovaný a predstavil sa pri oslavách 100. výroia H.
 
Parný ruše U 45.903 Cifra
H 2012 - Hronec
 
Výrobný štítok
H 2012 - Hronec
 
Petronella je názov vlaku, ale aj  tanenej skupiny, ktorá tu vystupovala
H 2012 - Hronec
 
U 45.903 posunuje
H 2012 - Hronec
 
Albatros pózuje s veikou miestneho kostola
H 2012 - Hronec
 
Posledná údrba pred odchodom do ierneho Balogu
H 2012 - Hronec
 
Pred odchodom
H 2012 - Hronec
 
Prvý parný vlak odchádza...
H 2012 - Hronec
 
...a za ním aj druhý parný vlak
H 2012 - Hronec
 
Pomaran posunuje so súpravou
H 2012 - Hronec
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Cestovné poriadky H
cestovný poriadok 2012
 
cestovný poriadok 2012
 
cestovný poriadok 2012

Svisiace lnky:
Report z otvorenia 23. sezny na H 2014 (05.05.2014)
Oslavy 100. vroia iernohronskej eleznice (05.05.2009)
Z histrie iernohronskej eleznice (19.03.2009)
Slvnostn otvorenie sezny iernohronskej eleznice a Lesnckeho skanzenu 2008 (01.05.2008)
Otvorenie sezny na iernohronskej eleznici (30.04.2008)


Home