eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR
admin, 20.05.2012 (7607 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 21.5.2012 do 27.5.2012
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
           
V 21. týdni od pondelka 21. mája do nedele 27. mája 2012 budú tieto výluky s NAD.

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
131
Bratislava – Komárno
Nové Košariská - Kvetoslavov
v utorok (22.5.) 
od 8.30 do 9.30 h
Kvetoslavov - Lehnice
v utorok (22.5.) 
od 9.30 do 12.00 h
Lehnice - Orechová Potô
v utorok (22.5.) 
od 12.30 do 14.10 h
v stredu (23.5.) 
od 11.30 do 13.10 h
Dunajská Streda - Orechová Potô
v stredu (23.5.) 
od 8.50 do 11.30 h
Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice
v stredu (23.5.) 
od 13.10 do 14.20 h
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Chynorany - Veké Bielice
v utorok (22.5.) 
od 7.50 do 16.25 hod.
v stredu (23.5.) a štvrtok (24.5.),
vdy od 8.00 do 13.30 h
150
Nové Zámky – Zvolen
arnovica - Nová Baa
v utorok (22.5.) 
od 9.00 do 12.00 h
Hul - Šurany
vo štvrtok (24.5.) 
od 8.10 do 11.10 h
151
Nové Zámky – Zlaté Moravce
Šurany - Úany nad itavou
vo štvrtok (24.5.) 
od 8.10 do 11.10 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Moldava nad Bodvou - Tura nad Bodvou
od pondelka (21.5.) do štvrtku (24.5.),
vdy od 10.35 do 15.30 h
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Banská Bystrica - Slovenská upa
od pondelka (21.5.) do stredy (23.5.),
vdy od 7.10 do 12.30 h
173
ervená Skala – Margecany
Gelnica - Margecany
od pondelka (21.5.) do štvrtku (24.5.),
vdy od 7.55 do 12.35 h
181
Kraovany – Trstená
Dlhá nad Oravou - Podbiel
od utorka (22.5.) do štvrtku (24.5.),
vdy od 8.00 do 13.30 h
183
Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
Vyšné Hágy - Štrbské Pleso
od pondelka (21.5.) do štvrtku (24.5.),
vdy od 8.00 do 13.00 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Kalša - Trebišov 1)
od pondelka (21.5.) do štvrtku (24.5.),
vdy od 9.30 do 15.00 h
193
Prešov – Humenné
Vranov nad Topou – Niný Hrabovec
v pondelok (21.5.)
od 8.00 do 12.30 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
1elezniná spolonos Slovensko, a.s., upozoruje, e poas výluky vlaky Zr 1901 (Košice odchod 10.43 h), Zr 1902 (Trebišov odchod 10.18 h), Zr 1904 (Trebišov odchod 12.18 h), Zr 1903 (Košice odchod 12.43 h) a Zr 1906 (Trebišov odchod 14.18 h) pôjdu odklonom cez elezninú stanicu Michaany. Predpokladané meškanie týchto vlakov z dôvodu odklonovej dopravy bude cca 30 minút. Zastávka eovce nebude poas výluk z technologických dôvodov obsluhovaná!
 
 
Spolonos RegioJet upozoruje na výluku 22. a 23. mája 2012
 
Z dôvodu mimoriadnej údrby trate vykonávanej majiteom elezninej infraštruktúry, štátnym podnikom eleznice Slovenskej republiky (SR), sa uskutoní v utorok 22. mája a v stredu 23. mája 2012 mimoriadna výluka na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno.
 
Vlaky RegioJet budú v asti trate nahradené autobusmi Náhradnej autobusovej dopravy (NAD), a to v nasledujúcich úsekoch a asoch:
 
V utorok 22. mája 2012
 
  • v úseku Nové Košariská – Kvetoslavov od 8:30 do 9.30 h,
  • v úseku Kvetoslavov – Lehnice od 9:30 do 12:00 h,
  • v úseku Lehnice – Orechová Potô od 12:00 – 14:10 h.
 
V stredu 23. mája 2012
 
  • v úseku Dunajská Streda – Orechová Potô od 8:50 do 11:30 h,
  • v úseku Orechová Potô – Lehnice od 11:30 do 13:10 h,
  • v úseku Podunajské Biskupice – Bratislava N. Mesto od 13.10 do 14.20 h.
Vlaky môu z dôvodu výluky v uvedených doch meška do 20-25 minút. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koíkov a cestujúcich na invalidnom vozíku. Presné miesta zastavenia autobusov Náhradnej autobusovej dopravy nájdete uvedené v zozname nišie.
 
Za komplikácie sa Vám ospravedlujeme.
 
Zastávky Náhradnej autobusovej dopravy (NAD)
 
Dunajská Streda
Zastávka autobusov NAD bude pred budovou elezninej stanice
 
Veká Blahovo
Zastávka autobusov NAD bude na ceste pri elezninej zastávke Veké Blahovo
 
Orechová Potô
Zastávka autobusov NAD bude pred budovou elezninej stanice Orechová Potô
 
Michal na Ostrove
Zastávka autobusov NAD bude na ceste pri elezninej zastávke Michal na Ostrove
 
Lehnice
Zastávka autobusov NAD bude pred budovou elezninej stanice Lehnice
 
Veká Paka
Zastávka autobusov NAD bude na hlavnej ceste na zastávke SAD „Veká Paka, el. stanica“
 
Malá Paka
Zastávka autobusov NAD bude na ceste pri odboke k elezninej zastávke Malá Paka
 
Kvetoslavov
Zastávka autobusov NAD bude pred budovou elezninej stanice Kvetoslavov
 
Kvetoslavov zastávka
Zastávka autobusov NAD bude na ceste pri elezninej zastávke Kvetoslavov zastávka
 
Miloslavov
Zastávka autobusov NAD bude na ceste na zastávke SAD „Miloslavov, el. zast.“
 
Nové Košariská
Zastávka autobusov NAD bude pred budovou elezninej stanice Nové Košariská
 
Rovinka
Zastávka autobusov NAD bude na hlavnej ceste v obci na zastávke SAD „Rovinka, obecný úrad/OcÚ“
 
Podunajské Biskupice
Zastávka autobusov NAD bude na ploche pri budove elezninej stanice Podunajské Biskupice pri konenej autobusov MHD . 70
 
Bratislava-Nové Mesto
Zastávka autobusov NAD bude pred budovou elezninej stanice Bratislava-N.Mesto na zastávke MHD „ ST Nové Mesto“

Home