Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Rekonštrukcia trakčného vedenia - Bratislava hlavná stanica
admin, 25.05.2012 (6951 prečítané)

BRATISLAVA 24. mája 2012 (ŽSR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakčného vedenia v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej železničnej dopravy v hlavnom meste. Začiatok výlukových prác je naplánovaný na 28. mája 2012 (pondelok) od 8:00 hod. a práce budú trvať etapovite nasledujúcich 6 mesiacov.
 

O každej zmene budeme cestujúcu verejnosť informovať vždy vopred. Počas jednotlivých etáp výstavby dôjde k odrieknutiu, resp. meškaniu niektorých vlakov, odporúčame preto cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave počas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na web stránke www.zsr.sk, na informačných výveskách alebo v kontaktnom centre Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
 
Prosíme cestujúcu verejnosť o pochopenie a trpezlivosť.
 
Prvá etapa - 22. týždeň
 
(od 28. mája do 3. júna 2012 v čase od 8:00 do 20:00 hod.):
 
Vlak Os 4650 na trati Bratislava - Vajnory – Bratislava hl. st. pôjde odklonom po trati Bratislava -Vajnory – Bratislava predmestie – Bratislava - Nové Mesto. Vlak svoju jazdu ukončí v železničnej stanici (ŽST) Bratislava Nové Mesto.
 
Vlak Os 4653 na trati Bratislava hl. st. – Bratislava - Vajnory bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava - Nové Mesto s odchodom o 13.13 hod. (vlak pôjde odklonom po trati Bratislava - Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava – Vajnory).
 
Po skončení prvej etapy bude pauza jeden týždeň a ďalšia etapa bude trvať od 12. do 20. júna 2012, t. j. 9 dní od 8.00 do 20.00 hod.
 
Podstata rekonštrukcie:
 
V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcimi problémami s trakčným vedením (TV) a často sa opakujúcimi prevádzkovými poruchami ŽSR sa rozhodli komplexne zrekonštruovať trakčné vedenie na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Za posledný rok zapríčinili poruchy TV v ŽST Bratislava hlavná stanica niekoľko minútové až hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu.
 
Vzhľadom k tomu, že ŽST Bratislava hlavná stanica je dôležitým železničným uzlom medzinárodných paneurópskych koridorov č. IV. z Drážďan do Istanbulu (št. hr. s ČR – Kúty – Bratislava – Štúrovo – št. hr. s HU) a č. V. z Benátok do Ľvova (Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – št. hr. s UA) a prechádzajú ňou denne medzinárodné vlaky najvyššej kategórie (IC, EC, EN, SC) smerom do Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska a Rakúska, je potrebné čo najskôr odstrániť príčinu porúch na TV.
 
Príčinou porúch je zastaraný technický stav, keďže trakčné vedenie v ŽST Bratislava hlavná stanica bolo vybudované v roku 1967. V prípade vzniku závažnejších porúch by hrozilo nielen riziko komplexného ochromenia prevádzky na hlavnej stanici, ale mohlo by dôjsť aj k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré by sa nachádzali na nástupišti, resp. vykonávajú dopravnú činnosť priamo v prevádzkovom priestore.
 
S rekonštrukciou trakčného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave ŽSR rátali už oveľa skôr, zhruba pred 10 - 15 rokmi. Predpokladalo sa, že bude súčasťou výstavby 4. resp. 5. železničného koridoru. Štvrtý sa vôbec nezačal, piaty sa realizoval až od úseku Bratislava - Rača. Tiež sa v minulosti uvažovalo, že sa vybuduje úplne nová hlavná železničná stanica, ktorá mala byť situovaná v okolí Istropolisu. Plánovanú rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvnil aj nedostatok finančných prostriedkov.  
 
Začiatok prác na rekonštrukcii trakčného vedenia je spojený s budovaním základov nových trakčných podpier. Medzitým bude vykonaná nutná úprava trakčného vedenia (demontáž systému, provizórna montáž nového systému a definitívna regulácia nového systému).Na nosné trakčné podpery sa namontujú brány a zvislé izolované konzoly (ZIK), potom sa začne postupne podľa jednotlivých sekcií výmeny nosného lana a trolejového drôtu.
 
Pri rekonštrukcii budú použité najmodernejšie technológie a technické riešenia s využitím moderných materiálov a ich povrchových úprav, v zmysle príslušných predpisov a noriem a v súlade so schválenou typovou zostavou trakčného vedenia. Rekonštrukcia výrazne zvýši technickú úroveň trakčného vedenia, výrazne zníži riziko nepredvídaných technických porúch, čím bude mať vplyv na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy i komfort cestujúcej verejnosti.
 
Dodávateľom stavby je:
 
-    v etape výstavby základov, trakčných podpier a brán trakčného vedenia firma ELZA, a.s. Bratislava
 
-    v časti montáž a demontáž trakčného vedenia je firma ELTRA, s.r.o., Košice.
 
Náklady na celú realizáciu komplexnej rekonštrukcie sú 5.973.826,67 €. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov.
 

Pre informáciu uvádzame prehľad porúch TV Bratislava hl. st. s významným vplyvom na GVD od roku 2011:
 
11. 1. 2011 – porucha TV v tuneli č.2 v trvaní 8:38 hod s vplyvom na grafikon verejnej dopravy – celkovo 28 osobných vlakov meškalo 638 min., 8 nákladných vlakov celkovo 1 400 min.
 
11. 1. 2011 – porucha TV Bratislava Rača – Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj v trvaní 7:18 hod., meškalo 22 osobných vlakov celkovo 540 min.
 
25. 5. 2011 – Odbočka Močiar – Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj – v trvaní 16:08 hod. meškalo 13 osobných vlakov celkovo 91 min.
 
19. 7. 2011 – Bratislava hl. st. – v trvaní 8:28 hod., meškalo 55 osobných vlakov celkovo 2 309 min.
 
22. 8. 2011 – Bratislava hl. st. – v trvaní 5:34 hod., meškalo 38 vlakov celkovo 1 379 min.
 
23. 8. 2011 – Bratislava hl. st. - Rača – v trvaní 5:04 hod., meškalo 8 vlakov celkovo 100 min.
 
12. 1. 2012 – Bratislava hl. st. – v trvaní 3:40 hod., meškalo 20 vlakov celkovo 450 min.
 
***
 
Informácie poskytla:
 
Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR
 
Tel.: 02/2029 7582, 0903 244 460, e-mail: pavlikova.martina@zsr.sk

Home