eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������
OZ Kamenica bojuje o Star Kremniku
admin, 27.05.2012 (24491 pretan)

Vyjadrenie OZ KAMENICA k listu SR: Opä pozdrav od elezníc, ktorý patrí medzi likvidané. V liste nám navrhujú dve alternatívy zachovania koaje na stanici v Starej Kremnike, ktoré nie je v našich silách splni. Tieto podmienky by boli pravdepodobne vysoké a neprijatené aj pre mnohé komerné firmy.
 

V druhej asti listu si dávajú podmienku na odpredaj budovy, aby sme vylenili jednu miestnos pre potreby eleznice, o u povaujem za vrchol drzosti a arogancie od elezníc. Jednu budovu nám zbúrali, druhú chceli tie zbúra tak e by tam ni nezostalo. Teraz ke chceme budovu odkúpi a zrekonštruova, tak takáto podmienka. Pritom tam rušia neustále aj zastavovanie vlakov, tak potom pre koho by tá miestnos mala slúi. Ale ústretový krok z ich strany iadny !!! Zatia nevieme ani cenu za budovu a u táto podmienka, ale poda doterajších postupov elezníc tak asi tie budú chcie na nás dobre zarobi. Náš projekt záchrany stanice nie je komerný, ide nám o zachovanie histórie ale pri takomto kultúrnom barbarstve elezníc to môme len zabali a opýta sa o sme to za štát, kde sa takto cez štátnu firmu zaobchádza z našou históriou a štátnym majetkom ???
 
O alšom postupe rozhodne Správna rada zdruenia, ktorá sa zíde v najblišom ase. Za týchto podmienok je záchrana stanice pre nás neprijatená a náš projekt bude zastavený, následne príde k demontái koají a zbúraniu budovy.
 
predseda OZ KAMENICA F. Kovár
 
List SR
List SR 

Svisiace lnky:
eleznin stanica Star Kremnika (05.05.2012)
So lachtinou do Kremnice (05.06.2011)
Mimoriadna zmena na trati Horn tuba Diviaky (27.08.2010)
Z archvu: Spomienka na hradlo Kremenisko (22.11.2007)
Tra 171: Zvolen os.st - Hronsk Dbrava - Kremnica - Horn tuba - Diviaky (27.09.2007)


Home