eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR
admin, 17.06.2012 (9348 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 18.6.2012 do 24.6.2012
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
               
V 25. týdni od pondelka 18. júna do nedele 24. júna 2012 budú tieto výluky s NAD.

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Topoany - Chynorany
v utorok (19.6.) a stredu (19.6.) 
vdy od 7.30 do 16.55 h
141
Leopoldov – Kozárovce
Leopoldov - Rišovce
v pondelok (18.6.)
od 8.50 do 13.55 h
145
Horná Štuba – Prievidza
Handlová - Chrenovec
v pondelok (18.6.) 
od 7.20 do 13.50 h
150
Nové Zámky – Zvolen
iar nad Hronom – Hronská Dúbrava
v pondelok (18.6.)
od 8.10 do 11.00 h
Levice - Kozárovce
od utorka (19.6.) do štvrtka (21.6.),
vdy od 8.55 do 12.15 h
173
ervená Skala – Margecany
Gelnica - Margecany
od utorka (19.6.) do štvrtka (21.6.),
vdy od 6.50 do 13.10 h
181
Kraovany – Trstená
Kraovany – Dolný Kubín
v pondelok (18.6.) a utorok (19.6.) 
vdy od 8.10 do 13.40 h
Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou
v stredu (20.6.) 
od 8.00 do 13.20 h
Niná - Tvrdošín
vo štvrtok (21.6.)
od 7.00 do 12.30 h
Trstená - Tvrdošín
v piatok (22.6.)
od 7.00 do 13.00 h
185
Poprad-Tatry – Plave; Studený Potok – Tatranská Lomnica
Podolínec - Stará ubova
v pondelok (18.6.) a stredu (20.6.),
vdy od 8.40 do 13.30 h
v utorok (19.6.) a štvrtok (21.6.),
vdy od 8.40 do 14.30 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Radva nad Laborcom - Medzilaborce
v pondelok (18.6.) a utorok (19.6.),
vdy od 8.50 do 13.40 h
Michaany - Úpor
od pondelka (18.6.) do štvrtka (21.6.),
vdy od 8.30 do 13.30 h
Koškovce - Radva nad Laborcom
v stredu (20.6.) 
od 8.10 do 13.00 h
Udavské - Koškovce
vo štvrtok (21.6.)
od 7.40 do 12.30 h
194
Prešov – Bardejov
Raslavice - Vaniškovce
od pondelka (11.6.) do piatku (6.7.)
Nepretritá výluka - vi nišie!
Zdroj: SR    ZSSK
 
Výluka na úseku Topoany – Chynorany
 
BRATISLAVA (14. júna 2012) – elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) upozoruje, e v doch 19. a 20. júna 2012 v ase od 7.30 h – 16.55 h nebudú jazdi vlaky na úseku Topoany – Chynorany. Namiesto vlakov bude nasadená náhradná autobusová doprava. elezniná stanica Bošany nebude dopravne obsluhovaná, preto ZSSK odporúa cestujúcim poui iný vhodný druh dopravy. Dôvodom sú výluky v elezninej stanici Topoany, ktoré realizuje správca elezninej infraštruktúry eleznice SR.
 

 
Rekonštrukcia na hlavnej stanici v Bratislave pokrauje 2. etapou
                
BRATISLAVA (1. júna 2012) – elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) upozoruje, e od utorka 12. júna do stredy 20. júna 2012 pokrauje 2. etapou rekonštrukcia trakného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave. Práce ovplyvnia vlaky z Bratislavy do Malaciek:
                
Vlaky odrieknuté bez náhrady v celej trase:
                
·         vlak Zr 1870 Bratislava hl. st. odchod o 12.13 h, Malacky príchod 12.50 h
·         vlak Zr 1871 Malacky odchod o 13.10 h, Bratislava hl. st. príchod 13.45 h
·         vlak Zr 1872 Bratislava hl. st. odchod o 14.13 h, Malacky príchod 14.50 h
·         vlak Zr 1873 Malacky odchod o 15.10 h, Bratislava hl. st. príchod 15.45 h
·         vlak Zr 1874 Bratislava hl. st. odchod o 16.13 h, Malacky príchod 16.50 h
·         vlak Zr 1875 Malacky odchod o 17.10 h, Bratislava hl. st. príchod 17.45 h
·         vlak Os 2308 Bratislava hl. st. odchod o 14.18 h, Zohor príchod 14.47 h
                
Predpokladané meškanie alších vlakov:
                
REx 2511 + 6 min, REx 2515 + 6 min, Os 2014 + 9 min, REx 2519 + 6 min, Os 2072 + 7 min, REx 2523 + 6 min, Os 2020 + 7 min, REx 2527 + 6 min, Os 2024 + 7 min, Os   2074 + 7 min.
                
Nástup a výstup cestujúcich na zastávke Bratislava – elezná studienka: v smere Kúty – Bratislava na zastávke Bratislava - elezná studienka sa nastupuje a vystupuje do/z vlakov osobnej dopravy na opanej strane.
                
Poas konania výluky budú prípoje aka len v prípade priaznivej dopravnej situácie, vzhadom na zmenené obsadenie dopravných koají.
 
ZSSK odporúa cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave poas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii. Všetky potrebné informácie budú na informaných výveskách, v pokladniach, informaných centrách, na webovej stránke ZSSK a kontaktnom centre18 188.
 
Komplexnú rekonštrukciu trakného vedenia na bratislavskej hlavnej stanici realizuje správca infraštruktúry eleznice Slovenskej republiky.
   
Zuzana ervená
poverená zastupovaním riaditea
Odbor komunikácie
Roavská 1
832 72 Bratislava 3
+421 2 2029 7015
Cervena.Zuzana@slovakrail.sk
www.slovakrail.sk
 

Nepretritá výluka na trati Prešov – Bardejov
 
BRATISLAVA (6. júna 2012) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) informuje, e od pondelka 11. júna do piatka 6. júla 2012 bude nepretritá výluka staniných koají v elezninej stanici Raslavice. Osobné vlaky budú nahradené autobusovou dopravou. Autobusy budú v st. Raslavice a na zastávke Vaniškovce pristavené v blízkosti výpravnej budovy. Predpokladané meškanie vlakov, ktoré nahradí autobusová doprava, bude do 10 minút.
 
Zmeny v osobnej elezninej doprave
 
Prvý de nepretritej výluky da 11. júna 2012 (pondelok) budú v úseku Vaniškovce zast. – Raslavice a spä nasledovné vlaky nahradené autobusovou dopravou:
 
 • Os 9206 (Bardejov odch. 7:51)
 • Os 9205 (Prešov odch. 7:48)
 • Os 9208 (Bardejov odch. 11:46)
 • Os 9207 (Kapušany pri Prešove odch. 11:55)
 • Os 9210 (Bardejov odch. 14:25)
 • Os 9209 (Kapušany pri Prešove odch. 15:25)
 • Os 9212 (Bardejov odch. 16:42)
 • Os 9211 (Kapušany pri Prešove odch. 16:52)
 • Os 9214 (Bardejov odch. 18:17)
 • Os 9213 (Kapušany pri Prešove odch. 19:17)
 • Os 9216 (Bardejov odch. 20:22)
 • Os 9215 (Kapušany pri Prešove odch. 20:29)
 
Druhý a predposledný de nepretritej výluky v doch 12. júna – 5. júla 2012 budú v úseku Vaniškovce zast. – Raslavice a spä nasledovné vlaky nahradené autobusovou dopravou:
 
 • Os 9200 (Bardejov odch. 3:55) – vlak nejde v nedeu
 • Os 9201 (Kapušany pri Prešove odch. 4:04) – okrem nedele
 • Os 9204 (Bardejov odch. 5:58) – vlak ide v pracovné dni
 • Os 9203 (Prešov odch. 5:39) – okrem soboty a nedele
 • Os 9206 (Bardejov odch. 7:51)
 • Os 9205 (Prešov odch. 7:48)
 • Os 9208 (Bardejov odch. 11:46)
 • Os 9207 (Kapušany pri Prešove odch. 11:55)
 • Os 9210 (Bardejov odch. 14:25) – vlak nejde v nedeu
 • Os 9220 (Bardejov odch. 13:56) – vlak ide v nedeu
 • Os 9221 (Prešov odch. 14:44) – vlak ide v nedeu
 • Os 9209 (Kapušany pri Prešove odch. 15:25) – vlak nejde v nedeu
 • Os 9222 (Bardejov odch. 15:51) – vlak ide v nedeu
 • Os 9212 (Bardejov odch. 16:42) – vlak nejde v nedeu
 • Os 9211 (Kapušany pri Prešove odch. 16:52) – okrem nedele
 • Os 9214 (Bardejov odch. 18:17)
 • Os 9213 (Kapušany pri Prešove odch. 19:17)
 • Os 9216 (Bardejov odch. 20:22) – vlak nejde v sobotu
 • Os 9215 (Kapušany pri Prešove odch. 20:29) – vlak nejde v piatok
 • Os 9223 (Prešov odch. 20:19) – vlak ide v piatok
 
Posledný de nepretritej výluky 6. júla 2012 (piatok) budú v úseku Vaniškovce zast. – Raslavice a spä nasledovné vlaky nahradené autobusovou dopravou:
 
 • Os 9200 (Bardejov odch. 3:55)
 • Os 9201 (Kapušany pri Prešove odch. 4:04)
 • Os 9202 (Bardejov odch. 5:06)
 • Os 9204 (Bardejov odch. 5:58)
 • Os 9203 (Prešov odch. 5:39)
 • Os 9206 (Bardejov odch. 7:51)
 • Os 9205 (Prešov odch. 7:48)
 • Os 9208 (Bardejov odch. 11:46)
 • Os 9207 (Kapušany pri Prešove odch. 11:55)
 
Dôvodom  výluky je rekonštrukcia nástupíš v elezninej stanici Raslavice, ktorú realizuje správca dopravnej infraštruktúry eleznice SR.

Mgr. Tomáš Šarluška
riadite Odboru  komunikácie
elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)
Roavská 1
832 72 Bratislava 3
+421 2 2029 7015
  

Pozn.: Niektoré informácie o výlukách zverejnené na stránke SR a ZSSK sa mierne líšia.

 


Home