eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje
Peter, 17.06.2012 (35317 pretan)

V apríli a máji tohto roku sme Vás v dvoch fotoreportáach informovali o rekonštrukcii prvej traovej koaji v úseku Devínska Nová Ves – Devínske Jazero. Nasledovala fyzická likvidácia papierovo zrušenej trate z Devínskeho Jazera do Stupavy. V súasnom období prebieha kompletná rekonštrukcia druhej traovej koaji. Výluka druhej traovej koaji by mala trva do prvej polovice augusta tohto roku. Dnes som opä zašiel na Devínske Jazero a v krátkej fotoreportái Vám ponúkam niekoko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie druhej traovej koaje.

Devínske Jazero bolo odbokou pre tra do Stupavy. Po zrušení a likvidácii trate do Stupavy bude Devínske Jazero naalej slúi ako zastávka na trati z Bratislavy do Kútov. V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie druhej traovej koaji boli odstránené koaje . 4 a 6 odboky Devínske Jazero, ktoré po zrušení a zlikvidovaní krátkej trate do Stupavy stratili zmysel. Spomienkou na zrušenú tra sú zatia opustené návestidlá, ktoré u tak trochu od veci zatia stoja v priestore bývalého koajiska.
 
V rámci rekonštrukných prác sa robí kompletná výmena traového spodku a zvršku. Pôvodné podloie bolo odstránené. Stav stavebných prác je rôzny v závislosti od konkrétneho úseku. Okrem toho, na zastávke Devínske Jazero buduje nové nástupište pri druhej traovej koaji. Cestujúcim doteraz pre príchod k vlakom na druhej koaji slúil nadchod. Tento nadchod pravdepodobne zostane zachovaný. Rekonštrukcia sa bude týka aj trakného vedenia, ktoré bude vybudované nové.
 
Rekonštrukcia traovej koaje prebieha za plnej premávky, to znamená, e vlaky medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom premávajú v oboch smeroch len po prvej traovej koaji, o môe spôsobova menšie meškania vlakov. To môe by aj z dôvodu, e vlaky úsekom, na ktorom prebiehajú práce, premávajú pomalou jazdou. Viac o stave rekonštrukných prác napovedia fotografie.
 
Nová koaj . 1 a rekonštruovaná koaj . 2 - smer D. N. Ves
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Smer Devínske Jazero
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Devínske Jazero
 
- smer D. N. Ves
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Rekonštrukcia koaje . 2 a výstavba nástupiša
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Osobný vlak do Bratislavy
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Výstavba nového nástupiša pri budúcej koaji . 2
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Detailný pohad na betónové tvárnice
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Celkový pohad
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Koniec nástupiša
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Nové a staré trolejové stpy
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Opustené trpaslíie návestidlo
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Pred priecestím v km 4,281 Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Rekonštrukné práce - smer Devínske Jazero
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Za priecestím - smer Zohor
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Napravo priestor po zrušenej trati do Stupavy
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Za Devínskym Jazerom koní rekonštruovaný úsek
Rekonštrukcia 2. traovej koaje
 
Na Devínske Jazero opä po nejakom ase zájdem a prinesiem nové informácie. Viac fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie druhej traovej koaje je vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home