eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������ vozne
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.)
Peter, 03.07.2012 (32329 pretan)

Aj napriek horúcemu poasiu, ktoré zavládlo, som sa v nedeu zašiel opä pozrie na rekonštrukciu elezninej trate 110 v úseku Devínska Nová Ves – Devínske Jazero. Ide o kompletnú rekonštrukciu druhej traovej koaji. Práce o nieo pokroili a v krátkej fotoreportái je zachytený aktuálny stav.
 

Výpravná budova - Devínske Jazero
Devínske Jazero
 
Smer D. Nová Ves - nový koajový spodok druhej koaje
Devínske Jazero
 
Osobný vlak do Kútov prechádza úsekom
Devínske Jazero
 
Výstavba nového nástupiša
Devínske Jazero
 
Nové nástupište bude iné, ako je pri prvej koaji (?)
Devínske Jazero
 
Výstavba nového nástupiša
Devínske Jazero
 
Od poslednej návštevy pribudlo niekoko návestidiel
Devínske Jazero
 
Devínske Jazero
Devínske Jazero
 
Devínske Jazero
Devínske Jazero
 
Aktuálny stav rekonštrukcie 2. traovej koaji
Devínske Jazero
 
Tunajšie priecestie v km 4,286 bude prechodne uzavreté
Devínske Jazero
 
Pohad z priecestia  - smer D. Nová Ves
Devínske Jazero
 
Pohad opaným smerom - osobný vlak z Kútov
Devínske Jazero
 
Pozostatok trate do Stupavy
Devínske Jazero
 
Aktuálny stav - smer Zohor
Devínske Jazero
 
Viac fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie druhej traovej koaje je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home