eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 160
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov
Peter, 06.08.2012 (63204 pretan)

Pred týdom boli zverejnené informácie o nepretritej víkendovej výluke na trati 160 medzi stanicami Tura nad Bodvou – Dvorníky-Zádiel, resp. Hrhov. V sobotu bolo celkom príjemné letné poasie, tak som sa vybral foti niekam na tra, a pretoe slnené poasie pokraovalo aj v nedeu, pri trati som nechýbal ani v nedeu. o sa mi podarilo poas víkendu vyfoti, je uverejnené v nasledujúcej fotoreportái.

Cez víkend chodí vlak R 1931 Bodva zo Zvolena do Košíc, resp. v nedeu do Prešova, ktorý sa za normálnych prevádzkových podmienok kriuje v stanici Lenartovce s rýchlikom R 932 Domica z Prešova do Zvolena a Bratislavy. Vaka výluke meškal asi polhodinu rýchlik R 932 Domica, take sa mi v sobotu oba spomínané vlaky podarilo vyfoti na trati pred Lenartovcami. Na Bodvu som sa rozhodol poka na zastávke í. Vlak meškal od Zvolena asi desa minút, pretoe asi toko meškal aj rýchlik Horehronec. Na zastávke akalo dos najmä postarších kúpených hostí. Ke vlak konene prišiel, chvíu trvalo, kým všetci nastúpili aj s batoinou do vlaku. Na vlaku bol motorový ruše 754.005.
 
 
R 1931 Bodva s rušom 754.005-7 na ele Výluka na 160
 
Zastávka í kúpele
Výluka na 160
 
Na meškajúcu Domicu som pokal na zastávke v Abovciach. ahal ju ruše 754.072. 
 
Rýchlik R 932 Domica do Zvolena ahal ruše 754.072-7
Výluka na 160
  
V nedeu ráno som sa vybral do Hrhova, aby som zaujímavú dopravnú situáciu zadokumentoval. Po príchode som však zistil, e tu iadna náhradná súprava nie je. Ako som následne zistil, v nedeu bola náhradná autobusová doprava od rýchlika R 932 Domica zabezpeená z Turne nad Bodvou a do Roavy. Tak som sa presunul na stanicu v Turni nad Bodvou. Krátko po mojom príchode prišiel aj rýchlik R 932, ktorý u od Košíc mal menšie, asi 10 minútové meškanie. Zo štyroch vozov sa vyhrnulo vea cestujúcich, mladších aj starších, mnohí sa s batoinami hrnuli k akajúcim autobusom. Chvíu trvalo, kým všetci vystúpili a nastúpili do autobusov. Na stanici bolo kvôli výluke odstavených aj viacero nákladných vlakov, ktoré akali na jej koniec.
 
R 932 Domica zastavuje v stanici Tura nad Bodvou
Výluka na 160
  
Výluka na 160
 
Cestujúci prestupujú do pripravených autobusov NAD
Výluka na 160
 
Výluka na 160
 
Výluka na 160
 
Na cestujúcich akali tri klimatizované autobusy
Výluka na 160
 
Tura nad Bodvou
Výluka na 160
 
Odstavené nákladné vlaky
Výluka na 160
 
Prázdna súprava od rýchlika R 932
Výluka na 160
 
Výpravná budova stanice Tura nad Bodvou
Výluka na 160
 
Na Domici bol ruše 754.003, predpokladal som, e bude obieha prázdnu súpravu, tak som zašiel alej pred stanicu. Medzitým odišla z Turne nad Bodvou aj motorka do Košíc. Tak ako som predpokladal, ruše krátko po odchode motorky súpravu obiehal. Urobil som záber a uvaoval, o alej.
 
Ruše 754.003-2 obieha súpravu
Výluka na 160
  
Rýchlik R 1931 Bodva zo Zvolena mal poda informácií ís a do stanice Hrhov, odkia mali autobusy prepravi cestujúcich prepravi do Turne nad Bodvou. Mal som v pláne Bodvu vyfoti pri výjazde z Jablonovského tunela pod Soroškou. Preto som sa presunul k tunelu, kde som na Bodvu akal. Rýchlik išiel naas. Na jeho ele bola Renátka, ruše 754.055. Pretoe bolo celkom príjemné poasie, zašiel som aj na stanicu v Hrhove, kde som vyfotil u prázdnu a odstavenú súpravu.
 
Ruše 754.055-2 na ele R 1931 Bodva
Výluka na 160
 
Stanica Hrhov a odstavená súprava rýchlika
Výluka na 160
 
V pozadí Slovenský kras
Výluka na 160
  
Hrhova som zamieril do Košíc. Za Moldavou nad Bodvou sa mi podarilo zastihnú asi 10 minút meškajúcu Bodvu do Prešova, tentoraz u s rušom 754.003 na ele.
 
Opä R 1931 Bodva, ale s rušom 754.003-2 na ele
Výluka na 160
  
Vlak R 1931 Bodva išiel v nedeu a do Prešova, odkia sa súprava vracala na vlaku R 934 Gemeran do Zvolena. Tento vlak sa mi podarilo vyfoti v Kysaku pri vchode do stanice.
 
Rýchlik R 934 Gemran z Prešova do Zvolena vchádza do stanice Kysak
Výluka na 160
 
Kee obloha sa medziasom zatiahla rozhodol som sa z Kysaku ís u domov, aj keby bolo o ešte foti. Sná na budúce. Na záver uvediem, e výluka dopravy bola kvôli oprave elezniného mosta na trati tesne za stanicou v Turni nad Bodvou. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home