eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se
Peter, 12.08.2012 (58172 pretan)

Od 23. júla 2012 prebieha kompletná rekonštrukcia koaje . 2 v stanici Rimavská Se na trati 160 Zvolen – Košice. Do Rimavskej Sei som u dvakrát zašiel, aby som priebeh rekonštrukcie zaznamenal. Niekoko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie je vo fotoreportái.
DOPLNENÉ NOVÉ FOTOGRAFIE!

elezniná stanica Rimavská Se leí na dvojkoajnom úseku trate 160 medzi výhybou Vinohrady a výhybou Lúna. Má pä koají, z toho koaje . 1 a 4 sú dopravné koaje, koaje . 5 a 5a sú manipulané. Veda poschodovej prijímacej budovy stanice stojí väšia budova skladiska, ktoré však nie je vyuívaná a je prázdna.
 
Okrem dopravnej koaje . 2, ktorá je rekonštruovaná, sú vo výluke aj koaje . 4 a 3, ktoré slúia stavebnej technike a odstaveným nákladným vozom. elezninej doprave kvôli výluke slúi iba koaj . 1. Vlaky kvôli bezpenosti rekonštruovaným úsekom premávajú pomalou jazdou.
 
V ase mojej prvej návštevy bolo kompletne vybagrované lôko koaje . 2. Rekonštrukcia sa týka aj výhybiek priahlých koaji . 2. Na oboch koncoch stanice sú obojstranné koajové spojky. V smere do Lenartoviec sa medzi výhybkami koajovej spojky v km 53,290 nachádza priecestie. Pri druhej návšteve prebiehali práce na novom koajové lôku rekonštruovanej koaje. Tie na priecestí bola u poloená nová koaj a poloené boli tie niektoré nové výhybky.
 
Viac o situácii a stave rekonštrukných prác napovedia fotografie. 
 
Pred priecestím od Lenartoviec
Rimavská Se
 
Priecestie v km 53,290
Rimavská Se
 
Namiesto koaje . 2 vybagrovaná jama 
Rimavská Se
 
Smer Jesenské
Rimavská Se
 
Smer Lenartovce
Rimavská Se
 
Nové koajové polia uloené v priestore nákladiska stanice
Rimavská Se
 
Poas druhej návštevy
 
 Nový koajový spodok - smer Jesenské
Rimavská Se
 
Rimavská Se
Rimavská Se
 
Pohad na stavbu z priecestia - smer Jesenské
Rimavská Se
 
Pred priecestím
Rimavská Se
 
Priecestie v km 53,290
Rimavská Se
 
Tesne za priecestím - smer Jesenské
Rimavská Se
 
Pohad na koniec rekonštruovanej koaje . 2 - smer Lenartovce
Rimavská Se
  
Do Rimavskej Sei opä zájdem a prinesiem nové informácie. Viac fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home