eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Zastvka Devnske Jazero
Peter, 07.10.2012 (36838 pretan)

O zastávke a odboke Devínske Jazero sú na stránkach magazínu u uvedené viaceré informácie a mnostvo fotografií aj v súvislosti so zrušením a fyzickou likvidáciou elezninej trate do Stupavy, ktorá prebehla v máji t.r. V roku 2008 prebehla iastoná rekonštrukcia a bolo vybudované nové nástupište pri koaji . 1. V tomto roku prebehla rekonštrukcia oboch traových koají v úseku od Devínskeho Jazera po Devínsku Novú Ves a výstavba nového nástupiša pri koaji . 2, ktorá bola ukonená zaiatkom augusta. Niekoko fotografií z rekonštrukcie je v nasledujúcej fotoreportái.

Okrem fotografií z tohtoronej rekonštrukcie, sú zverejnené aj fotografie z roku 2006, na ktorých je zachytený pôvodný stav odboky Devínskej Jazero.  
 
Zrekonštruovaná tra - smer Devínska Nová Ves
Devínske Jazero
 
Lávka nad traou ostala pôvodná
Devínske Jazero
 
Pohad z lávky na zrekonštruované nástupište
Devínske Jazero
 
Rozdielna konštrukcia nástupíš
Devínske Jazero
 
Nové nástupište pri koaji . 2Devínske Jazero
 
Nová koaj . 2 smerom na Zohor
Devínske Jazero
 
Zrekonštruované priecestie
Devínske Jazero
 
Posledný de výluky vlaky premávali po koaji . 1
Devínske Jazero
 
Potiato prebiehala rekonštrukcia - pohad smerom na Devínske Jazero
Devínske Jazero
 
 Stav v roku 2006
 
Jednostranná spojka umonila vlakom zo Stupavy prechod na koaj . 1
Devínske Jazero 2006
 
Vyaná koaj odboky
Devínske Jazero 2006
 
Koajisko odboky a pôvodné nástupište pri koaji . 2
Devínske Jazero 2006
 
Výpravna budova
Devínske Jazero 2006
 
Koaj . 4 odboky bola u v roku 2006 vo výluke
Devínske Jazero 2006
 
Dve koaje trate 110 a dve koaje odboky
Devínske Jazero 2006
 
Návestidlá L4 a L6
Devínske Jazero 2006
  
Odboka Devínske Jazero definitívne zanikla, zostala len vynovená zastávka. Škoda len, e celkový dojem z rekonštrukcie kazí rozdielna konštrukcia nástupíš. Viac fotografií je vo fotoalbume.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home