eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
lt vlaky na itnom ostrove
Peter, 18.11.2012 (40281 pretan)

Spolonos Regiojet je na Slovensku známa tým, e prevádzkuje osobné vlaky na trati z Bratislavy do Komárna. lté vlaky sú lákadlom pre fotografov a pár záberov som urobil aj ja. Moderné motorové jednotky známe pod prezývkou Talent však nepriahujú len fotografov. Podstatné je, e súkromná spolonos Regiojet svojou obchodnou stratégiou dokázala do vlakov pritiahnu podstatne viac udí, ne štátna elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK). Do septembra t.r., teda len za prvý polrok svojho pôsobenia, prepravila spolonos Regiojet takmer sedemsto tisíc cestujúcich. Teda toko, koko štátny moloch ZSSK za rok.

Osobnú dopravu na trati Bratislava – Komárno zaala spolonos RegioJet, a.s., prevádzkova 4. marca 2012. Predtým, od 25. februára 2012, prebiehala skúšobná prevádzka s cestujúcimi. Okrem nových zákazníckych centier spolonos cestujúcej verejnosti ponúkla taktový cestovný poriadok, zaujímavú cenu a pohodlné vlaky. Navyše, rekonštrukcia trate umonila skráti cestovný as v úseku Dunajská Streda – Bratislava o pä minút. O motorových jednotkách Talent som tu u uviedol informácie, teraz Vám ponúkam pár záberov z ich prevádzky na itnom ostrove.
 
Vlak z Dunajskej Stredy prichádza na hlavnú stanicu
Regiojet - VT643
  
Modrý ltý vlak
Regiojet - VT643
  
Dvojica Talentov
Regiojet - VT643
  
Na itnom ostrove
 
Vrakua - Podunajské Biskupice
Regiojet - VT643
  
Nové Košariská
Regiojet - VT643
 
Regiojet - VT643
  
Michal na Ostrove
Regiojet - VT643
   
Regiojet - VT6432
  
Pred stanicou Kvetoslavov
Regiojet - VT643
   
Regiojet - VT643
 
Regiojet - VT643
 
Regiojet - VT643
 
Regiojet - VT643
 
Regiojet - VT643
 
Regiojet - VT643
  
Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home