eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Obrzky z Gemera
Peter, 25.11.2012 (56227 pretan)

Jesenné sychravé a krátke dni paradoxne poskytujú viac asu, aby si fotograf urobil inventúru svojich záberov, ktoré sa mu podarilo urobi v lete, i poas slnených dní babieho leta. Väšinou fotografie priebene zverejujem, ale pri inventúre som našiel pár záberov, ktoré zverejnené ešte neboli. V tejto krátkej fotoreportái ponúkam tie, ktoré som urobil na Gemeri, väšinou na trati 160 v úseku od Jesenského, po Roavu.

Pripomeniem, e od platnosti nového cestovného poriadku od 9. decembra 2012 budú v úseku Jesenské – Tura nad Bodvou chodi len rýchliky, osobné vlaky, ktoré by mohli by prípojmi k rýchlikom, chodi u nebudú. Doprava na junom ahu nie je hustá, a ia, pravdepodobne bude ešte redšia.  
 
R 932 Domica pred výhybou Štrkovec
Obrázky z Gemera
 
Nákladný vlak pred zastávkou í kúpele
Obrázky z Gemera
 
Jesenské
Obrázky z Gemera
 
Hanka aká na odchod do Plešivca
Obrázky z Gemera
 
MV 812.029 ako Os 6267
Obrázky z Gemera
 
Cisternový nákladný vlak do Stoku vyfotený vaka dobrým brzdám
(Gemerská Hôrka)
Obrázky z Gemera
 
R 1931 Bodva s piatimi vozami, ktoré ahala 754.052, pred Lenartovcami
Obrázky z Gemera
 
Naleštená Renátka na R 932 Domica, ktorá kriovala Bodvu v Lenartovciach
Obrázky z Gemera
 
Bye, bye Renátka, rád som a videl
Obrázky z Gemera
 
A opä jeden náhodný záber nákladného vlaku v Gemerskej Hôrke
Obrázky z Gemera
 
Drevený manipulák z Revúcej - preo sa to drevo nemôe spracováva tu?
Obrázky z Gemera
 
R 932 Domica pod Tornaou
Obrázky z Gemera
 
Plešivec a MV 812.042 akajúci na odchod; ja som si na pokal v Brzotíne...
Obrázky z Gemera
 
...najprv však prešiel rušovlak 2x751, ktorý predtým trúbil na traovákov vzadu
Obrázky z Gemera
 
...a u ide Os 6405 do Košíc
Obrázky z Gemera
 
MUV-ka s traovákmi
Obrázky z Gemera
 
A opä R 932 Domica z Prešova - Brzotín výhyba
Obrázky z Gemera
 
alší osobáik Os 6267 z Jesenského do Plešivca...
Obrázky z Gemera
 
...na ktorý som akal pred Gemerskou Hôrkou...
Obrázky z Gemera
 
Po prechode nákladného vlaku do Košíc išiel aj MV 812.037
ako Os 6268 do Rimavskej Soboty
Obrázky z Gemera
 
Os 6405 z Plešivca do Košíc tesne pred zastávkou Jovice
Obrázky z Gemera
 
Jesenný slnený de a R 932 Domica na ele s rušom 754.004 pod Roavou
Obrázky z Gemera
  
Fotografie budú postupne pridané do príslušných fotoalbumov. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home