Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Modelov������������ ������������eleznica
Model rýchlikového vozňa BDs vo veľkosti TT (1:120) od f. Tillig
Peter, 03.12.2012 (6504 prečítané)

Vždy ma poteší, keď si kúpim nejaký pekný model. No model rýchlikového vozňa so služobným oddielom ma potešil ešte viac. Je to aj preto, že doteraz model tohto vozňa sériovo nevyrobila žiadna modelárska firma. Ak niekto chcel do súpravy rýchlika zaradiť aj model vozňa BDs, musel si tento vozeň postaviť, resp. prestavať svojpomocne. Vozeň BDs bol typický pre naše rýchliky, kde ho ešte aj dnes možno na niektorých vidieť. Model vozňa BDs železničnej spoločnosti ČD má novšiu verziu firemného náteru „najbrt“.

Model vozňa BDs
 
Pohľad na model z boku a zhora
Označenie vozňa: CZ - ČD 51 54 82-40 408-1 BDS
Model vožňa BDs
Model vožňa BDs
Model vožňa BDs
 
Detailný pohľad zľava doprava
Okno a dvere v služobnom oddiele 
Model vožňa BDs
 
Dom. st.: Hradec Králové
DKV: Česká Třebová 
Model vožňa BDs
 
Oddiely pre cestujúcich
Model vožňa BDs
 
Služobný oddiel
Model vožňa BDs
 
Pohľad na opačnú stranu
Model vožňa BDs
 
Model vožňa BDs
 
Model vožňa BDs
  
Pred časom bol na trh uvedený aj model vozňa A ČD, tiež vo firemnom (staršom) nátere „najbrt“.
 
Bočný pohľad
Označenie vozňa: CZ - ČD 51 54 19-41 068-0 A
Model vožňa A
 
Detailný záber zľava doprava
Model vožňa A
 
Dom. st.: Cheb
DKV: Plzeň
Model vožňa A
 
Strana chodby
Model vozňa A
 
Strana kupé
Model vozňa A
 
Čelná strana
Model vozňa A
 
Spodok a podvozky vozňov BDs a A
Model vozňa A a BDs
  
Na trh by mal prísť ešte model rýchlikového vozňa radu B, tak bude možné poskladať ucelenú súpravu. Potešil by ma aj model reštauračného vozňa, ktorý v novom firemnom nátere ČD vyzerá tiež elegantne. Fotografie vo veľkosti 1024px sú vo fotoalbume na FB. Foto: autor

Home