Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
������������D
Koniec ľavostrannej prevádzky v Česku
Noris, 09.12.2012 (10587 prečítané)

Dňom platnosti nového GVD 2013, teda od 9.12.2012, bola ukončená ľavostranná prevádzka vlakov na sieti SŽDC. Poslednou traťou v Česku, na ktorej bola zavedená ľavostranná prevádzka bola trať Břeclav – Přerov – Ostrava – Bohumín. V piatok (7.12.) bolo pekné slnečné počasie, čo ma prilákalo k trati zdokumentovať túto zaujímavosť, kedže na Slovensku už roky žiadna ľavostranná prevádzka nie je.

Vráťme sa trocha do histórie aby sme zistili, kvôli čomu na tejto trati zostala zachovaná ľavostranná prevádzka až do roku 2012. V rokoch 1838 – 1857 bola vybudovaná jednokoľajná trať z Viedne do Krakova, ktorú vybudovala spoločnosť Severnej dráhy cisára Ferdinanda. V 60. a 70. rokoch 19. storočia bola zdvojkoľajnená trať Brno – Praha a bola na nej zavedená pravostranná prevádza. V tých rokoch sa začala aj výstavba druhej koľaje na trati z Viedne do Krakova. No v roku 1871, kedy ešte nebolo zdvojkoľajnenie hotové, požiadala Severná dráha cisára Ferdinanda Ministerstvo obchodu o povolenie zaviesť na dvojkoľajných tratiach ľavostrannú prevádzku, ktorá bola v tom čase zavedená aj v ďalších dvoch veľkých rakúskych železničných spoločnostiach. Tejto žiadosti bolo vyhovené a 15.4.1872 bola zahájená ľavostranná prevádzka na Severnej dráhe. Dvojkoľajných tratí začalo v Česku postupne pribúdať, ľavostranná prevádza bola zavedená ja medzi Chebom a Chomutovom. Táto trať prešla na pravostrannú prevádzku v rámci elektrifikácie od 60. rokov 20. storočia. Posledný úsek Karlové Vary – Sokolov prešiel na pravostranú prevádzku v roku 2009. Severná dráha cisára Ferdinanda tak zostala poslednou ľavostrannou traťou. Rakúske železnice zaviedli na tejto trati z Viedne po česko-rakúsku štátnu hranicu pravostrannú prevádzku 6.8.2012. Zostávajúca časť trate zo štátnej hranice do Bohumína prešla na pravostrannú prevádzku 9.12.2012.

Prospekt SŽDC informujúci cestujúcich o ukončení ľavostrannej prevádzky
Prospekt SŽDC informujúci cestujúcich o ukončení ľavostrannej prevádzky
Zdroj: sždc.cz

Ako už bolo spomenuté ja som sa vybral k trati zdokumentovať ľavostrannú prevádzku v piatok 7.12.2012, čo bol predposledný deň prevádzky po pôvodnej ľavej strane v smere jazdy. Vybral som si úsek trate medzi stanicami Prosenice a Lipník nad Bečvou v okolí zastávky Osek nad Bečvou. Tento úsek trate je pomerne frekventovaný, vďaka čomu sa mi podarilo za relatívne krátky čas zdokumentovať niekoľko rôznych vlakov rôznych spoločností.

Jednotka ČD Pendolino 682.001-3 ide po ľavej strane
Jednotka ČD Pendolino 682.001-3 ide po ľavej strane

IC Regiojet na čele s rušňom 162.118-4
IC Regiojet na čele s rušňom 162.118-4

Jednotka 480 spoločnosti LeoExpress na skúšobnej jazde
Jednotka 480 spoločnosti LeoExpress na skúšobnej jazde

Nákladný vlak na čele so 130.035-9 ešte po ľavej strane
Nákladný vlak na čele so 130.035-9 ešte po ľavej strane

Vlak EuroCity do Prahy na čele s 380.005-9
Vlak EuroCity do Prahy na čele s 380.005-9

Za zaujímavosť považujem pokračovanie trate zo stanice Prosenice ďalej do Olomouca mimo Přerov, pretože na trati Přerov – Olomouc a ďalej na západ je už pravostranná prevádzka. Z tohto dôvodu bol vybudovaný mimoúrovňový prechod ponad trať medzi stanicou Prosenice a výhybňou Dluhonice z ľavej strany na pravú stranu v smere jazdy (viď. obrázok). Po zavedení pravostranej prevádzky toto mimoúrovňové kríženie už nieje potrebné, ale musí byť kvôli priepustnosti trate v prevádzke aj naďalej, čo môže spôsobovať komplikácie kvôli nutnosti presunu vlaku v dopravniach na správnu koľaj, čo bude mať za následok chvíľkové zablokovanie zhlavia stanice. Ako chce tento problém SŽDC v budúcnosti vyriešiť mi nieje známe, ale pravdepodobne dôjde k likvidácií mimoúrovňového prechodu a jeho nahradením novou traťovou koľajou.

Schéma usporiadania traťových koľají s vyznačenými smermi do 8.12.2012
Schéma usporiadania traťových koľají s vyznačenými smermi

Pantograf 460.006-0 na osobnom vlaku do Přerova
Pantograf 460.006-0 na osobnom vlaku do Přerova

Banán 151.008-0 na Exprese zo Žiliny do Prahy
Banán 151.008-0 na Exprese zo Žiliny do Prahy

Trať Břeclav – Přerov – Bohumín prešla po 140 rokoch na pravostrannú prevádzku. Ostáva len dúfať že to nenarobí cestujúcim žiadne komplikácie. Všetky fotografie sú dostupné v rozlíšení 1024px v albume na Facebooku železničné.info. Tieto fotografie budú taktiež pridané do jednotlivých fotoalbumov podľa typu lokomotívy.

Fotografie a text © autor
Kapitola o histórií je čerpaná z prospektu SŽDC.


Home