eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������
Ke slnko vol vonku
Peter, 12.04.2013 (60414 pretan)

Tohtoroná zima trvá neobyajne dlho a slnených dní je pomenej oproti iným rokom. Vera sa na junom Slovensku predsa len trochu vyasilo, aspo predpoludním. Konene, pomyslel som si, ke som kládol fotoaparát do fotobrašne. Chcel som urobi pár záberov z tzv. juného ahu a objavi nejaké nové miesta na fotenie v okolí Roavy. Koncom marca sa zmenil as na letný, preto vlaky chodia o hodinu skôr voi Slnku. Popoludní zaalo pribúda oblanosti, ale predsa som ešte aj potom pár záberov urobil.

Miesto na fotenie som si vybral v okolí Slavca, kde som pokal na rýchlik R 812 Sitno do Bratislavy. Vlak som vyfotil s panorámou tunajšieho lomu vápenca.
 
754.072 na ele R 812 Sitno
tra 160 - Slavec
 
tra 160 - Slavec
 
Minule som na stanici v Lubeníku vídaval stáva nákladné vozne kryté s plachtovou strechou a samozrejme aj výsypné vozne, preto som zamieril na 165. Blízko zastávky Gemerská Hôrka som pokal na prvý manipulaný vlak z Lubeníka. Na Koniarskej planine som urobil pár záberov nákladného vlaku.
 
Mn Lubeník - Plešivec na Koniarskej planine
tra 165 - Koniarska planina
  
tra 165 - Koniarska planina tra 165 - Koniarska planina
  
tra 165 - Koniarska planina
 
tra 165 - Koniarska planina
 
Ruše 751.118 na ele Mn
tra 165 - Koniarska planina
  
Po obede som opä zamieril do Slavca. Pred stanicou som chcel poka na nákladný vlak, ktorý vozí vápenec do tunajšej vápenky. Chvíu som akal pri priecestí, ke sa odrazu signalizácia uviedla do chodu. To sa blíil rýchlik R 811 Gemeran do Košíc. Zo Slavca je tra dvojkoajná a po výhybu v Brzotíne. Zrejme v tomto úseku sa stretol rýchlik s nákladným vlakom, na ktorý som akal, pretoe krátko po prejdení rýchlika sa výstrané zariadenie opä uviedlo do chodu. Následne sa objavil aj nákladný vlak, na ele ktorého boli dva rušne radu 751 a na postrku ruše radu 752. Vlak pomaly vošiel do svojej cieovej stanice.
 
Rušne 751.126+751.129 na Pn s vápencom
tra 160 - Slavec
  
Ja som sa presunul na opanú stranu stanice. Chcel som poka na „rušovlak“ do Plešivca. No svoje rýchle opustenie miesta som následne outoval, pretoe z novej pozície som videl, ako do stanice vošiel cisternový nákladný vlak z Kapušian pri Prešove do Stoka. Vlak v stanici zastavil, aby dal prednos oproti idúcej „rýchlobeke“, teda nákladnému vlaku zo Zvolena do Košíc. Po prejdení rýchlobeky sa cisternový vlak pohol a vyrazil do cieovej stanice. ia, na oblohe pribudlo oblanosti, a sa úplne zatiahlo. Keby som pokal pár minút pred stanicou, mohol som vlak vyfoti dva razy a prvý raz by bolo ešte slnko.
 
Dvojica rušov radu 746 na Pn Kapušany pri Prešove - Stook
tra 160 - Slavec
  
Napriek tomu, e sa zatiahlo, akal som na svojom mieste. Dúfal som, e bude nasledova posun výsypných vozov do vápenky. Medzitým posunoval motorový ruše 752.051, ktorý vykonával postrk na nákladnom vlaku, aby sa dostal na elo rušového vlaku.
 
Ruše 752.051 posunuje
tra 160 - Slavec
  
Netrvalo dlho a objavil sa rýchlik R 814 Domica do Bratislavy. Na jeho ele bol ruše 757.009, zatia posledný rekonštruovaný ruše tohto radu.
  
Ruše 757.009 na ele R 814 Domica
tra 160 - Slavec
  
Po prejdení rýchlika sa do Plešivca vybrala aj trojica rušov od nákladného vlaku.  
 
Trojica rušov odchádza do Plešivca
tra 160 - Slavec
  
tra 160 - Slavec
  
Potom sa dlho ni nedialo. U som pomaly balil a chystal sa domov, ke sa na zriaovacom návestidle rozsvietilo biele svetlo, signál pre posun povolený. Hne na to sa ozvala píšala motorového ruša. akal som, i sa ukáe „prasiatko“, ako sa hovorí rušom radu T 212, ktorý miestna vápenka vlastní, a ktorý som tu u na stanici vyfotil. No objavil sa iný ruše, ktorý za sebou ahal tzv. „cibuláky“, nádrkové vozne na cement, resp. vápno. Niekoko týchto vozov u bolo odstavených v stanici. Ruše súpravu alších vozov posunoval a pred stanicu od Roavy a zasunul na koaj k u skôr odstaveným vozom. Ruše potom posunoval na opané zhlavie a o chvíu u ahal as výsypných vozov s vápencom na vleku vápenky.
 
Ruše 740.869 posunuje s "cibulákmi" do stanice
tra 160 - Slavec
 
Obiehanie
tra 160 - Slavec
 
Posun s výsypnými vozami
tra 160 - Slavec
  
V diake bolo vidie ešte niekoko výsypných vozov, tak som predpokladal, e ruše bude ešte posunova. Medzitým prešiel alší nákladný vlak asi s rudou, na ele ktorého bola dvojica rušov radu 756.
 
Dvojica rušov radu 756 na Pn
tra 160 - Slavec
  
Tak, ako som predpokladal, netrvalo dlho a na vleke vápenky sa opä objavil ruše, ktorý posunoval do stanice, aby do vápenky odtlail zostávajúcu as výsypných vozov. Kee bolo poasie foteniu neprialo, rozhodol som sa ís domov, aj ke asi o polhodinu mal ís rýchlik do Zvolena.
 
Ruše 740.869 posunuje pre alšie vozne
tra 160 - Slavec
 
Vleka vápenky
tra 160 - Slavec
 
Ruše tlaí zvyšné vozne do vápenky
tra 160 - Slavec
  
Do Slavca urite opä zájdem, pretoe vlaky nielen fotím, ale rád sledujem aj elezniný ivot na stanici. Dúfam, e poasie sa konene umúdri a slnených dní bude pribúda. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home