eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������ky
Fotoreport z ruopardy Katka 2013
Peter, 25.04.2013 (35406 pretan)

Uplynulý týde sa v košickom rušovom depe uskutonila tradiná akcia „Prebúdzanie Katky“. Príjemné slnené poasie pritiahlo do depa mnostvo návštevníkov všetkých vekových kategórií. V sobotu som do Košíc zašiel aj ja. Na minuloronom podujatí som nebol, preto som sa na návštevu košického rušového tešil.

V depe sa v ase môjho príchodu nachádzalo u dos návštevníkov a alší postupne prichádzali. Mnohí vyuili kyvadlovú dopravu z košickej stanice, alebo sa priviezli mimoriadnymi vlakmi. Prešiel som sa po depe, pozdravil som sa s priatemi, ktorých som stretol, a zamieril samozrejme k parnému rušu U36.003 Katka.
 
Parný ruše U36.003 Katka
Rušoparáda Košice 2013
 
Bageta na kyvadlovej doprave zo stanice do depa
Rušoparáda Košice 2013
  
Medzitým do depa prišli aj mimoriadne vlaky z Prešova, Slovenského Nového Mesta a Trebišova. Parné rušne 477.013 a 422.0108 posunovali, aby boli odstavené na kusé koaje rotundy. Ke bolo všetko pripravené a depo sa návštevníkmi úplne zaplnilo, bola akcia oficiálne otvorená. Následne sa zaala rušoparáda. Medzi prvé exponáty rušoparády patril zrekonštruovaný motorový voze M131.1538, ktorý dostal meno „ubka“. Potom nasledovali alšie motorové rušne a vozne a samozrejme aj parné rušne, okrem úzkorozchodného ruša U 36.003 to boli u spomenuté tendrové rušne 477.013 „Papagáj“ a 422.0108 „Malý býek“.
 
Zrekonštruovaný motorový voze M131.1538 posunuje na tou
Rušoparáda Košice 2013
 
Nový prírastok do rodiny motorových vozov
Rušoparáda Košice 2013
                                           
Motorová drezina a jej pä minút slávy
Rušoparáda Košice 2013
 
Tendrový parný ruše 477.013 Papagáj
Rušoparáda Košice 2013
 
Tendrový ruše 422.0108 Malý býek
Rušoparáda Košice 2013
  
Rušoparáda mala sviný priebeh a po jej ukonení som sa vybral za alšími atrakciami, ktoré boli pripravené. Prítomným návštevníkom náladu spríjemovali viaceré hudobné kapely a speváci. Zamieril som na výstavu obrazov eleznice a zvláštnych modelov rušov. Cestou som sa zastavil pri stánkoch so elezninou literatúrou a spomienkovými predmetmi. Z výstavy som sa vybral do voza elezniných modelárov z Komárna, aby som sa potešil pohadom na ich modelové koajisko, po ktorom sa premávalo viacero vlakov.
 
Modelové koajisko v prevádzke
Rušoparáda Košice 2013
   
Nasledovala vyhliadková jazda motorového vlaku po košických spojkách, tak som sa pomaly presunul pred depo, aby som jazdu motoriek vyfotil.
 
Motorové veterány
Rušoparáda Košice 2013
 
M131.1053 s prívesným vozom sa pripravuje na jazdu
Rušoparáda Košice 2013
 
Mimoriadny motorový vlak na vyhliadkovej jazde
Rušoparáda Košice 2013
  
Potom som sa vrátil spä do depa, ktoré sa predsa len trochu vyprázdnilo a chvíu som ešte fotil.
 
Elektrický ruše 381.002 a poschodová súprava odstavená za plotom
Rušoparáda Košice 2013
 
O parné rušne bol stály záujem
Rušoparáda Košice 2013
 
Malý býek spokojne odfukuje
Rušoparáda Košice 2013
 
Rušne T466.0254 a 477.013 pripravené na jazdu do Prešova
Rušoparáda Košice 2013
 
Parný vláik s Katkou na ele v priestoroch depa stále vozil záujemcov. U najbliší víkend sa zanú skúšobné jazdy v ermeskom údolí, kam bude parný ruše U 36.003 Katka z depa prevezený. Na záver u len pripomeniem, e tento ruše bol pôvodne vyrobený pre úzkorozchodnú tra Gelnica - Smolnícka Huta, kde bol dlhé roky v prevádzke.  
 
Ide, ide vláik, ide parný vlak...
Rušoparáda Košice 2013
  
as pokroil a kee som mal u všetko „okukané“, rozlúil som sa s priatemi a išiel spokojný domov. Na záver zostáva u len poakova organizátorom za dobre pripravenú akciu, motorovému vozu M 131.1538 vea kilometrov bez porúch a 129. ronej Katke v ermeskom údolí vea návštevníkov. Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home