eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������ky
Fotoreport z otvorenia sezny na H 2013
Peter, 02.05.2013 (7781 pretan)

Vera, 1. mája 2013, bola u tradine zahájená prevádzka na iernohronskej eleznici. Poda predpovede poasia malo by pekne, tak som sa rozhodol zájs na Horehronie. Pri príleitosti zahájenia prevádzky H bol do Hronca vypravený mimoriadny parný vlak zo Zvolena, na ele ktorého bol ruše 422.0108 Malý býek. Pár záberov zo verajšej akcie je vo fotoreportái.

Do Chvatimechu som prišiel s predstihom. Na tunajšej stanici H som spravil pár záberov parného vláika akajúceho na návštevníkov a presunul som sa na odboku Chvatimech leiacej na trati 172. Blíil sa as príchodu mimoriadneho parného vlaku zo Zvolena. S menším meškaním sa vlak nakoniec ukázal v oblúku pred mechanickým návestidlom.
 
Parný vláik s rušom U46.903 Resita
H 2013
 
Mimoriadny parný vlak zo Zvolena prichádza do Chatimechu
H 2013
 
Parný vlak zo Zvolena na zastávke Chvatimech zastavil a po krátkej prestávke potom pokraoval alej a do Hronca súbene s parným vláikom H. V Hronci akali alšie parné mašinky. Urobil som pár záberov a zamieril som do ierneho Balogu.
 
Na odboke do Hronca
H 2013
 
Súbená jazda
H 2013
 
Hronec
H 2013
 
Pózovanie
H 2013
 
V iernom Balogu som na zaiatku obce pokal na dva parné vlaky. Na prvom parnom vlaku bol ruše U46.903 Resita, na ele druhého bol parný ruše Joy. Poasie bolo príjemné, ale na oblohe sa u ukázali aj oblaky. Práve pri prechode druhého parného vlaky jeden zlý oblak zakryl slnko. Vlaky išli pomaly, preto som sa presunul blišie k obci, kde som druhý parný vláik vyfotil opä. Ke vlak prešiel, zamieril som na stanicu H v iernom Balogu.
 
Prvý parný vlak pred iernym Balogom
H 2013
 
Druhý parný vlak
H 2013
 
S kravikou a bez slnka
H 2013
 
Druhý parný vlak o kúsok alej
H 2013
 
V iernom Balogu na moste nad iernym Hronom som zastihol Resitu pri zbrojení vodou pred odchodom do Vydrova. Blíil sa odchod vlakov do cieovej stanice, preto som zašiel pred Vydrovo, kde som parné vlaky vyfotil opä. Cestou spä, na stanicu H v iernom Balogu, som vyfotil aj motorový voze M21.004.
 
Zbrojenie vodou
H 2013
 
Vláik do Vydrova
H 2013
 
Vydrovo - Lesnícky skanzen
H 2013
 
Druhý parný vláik mieri do Vydrova
H 2013
 
M21.004 pri návrate do ierneho Balogu
H 2013
 
Na stanici v iernom Balogu som si najprv v reštaurácii „eleznika“ dal dobrý kotlíkový guláš, kofolu a potom som ešte chvíu fotil.
 
Parný ruše Smoschewer pri zbrojení vodou
H 2013
 
V  depe
H 2013
 
Areál stanice H
H 2013
  
as pokroil, na oblohe bolo stále viac oblakov, preto som sa rozhodol spokojný s výletom pre návrat domov. Cestou som sa zastavil ešte v Hronci, kde oddychovala súprava parného vlaku zo Zvolena. Malý býek mal zdemontované ojnice, o znamenalo, e vlak spä do Zvolena povezie motorový ruše T478.3109, ktorý bol ráno na poiarnom vlaku. Urobil som pár záberov a vyrazil som domov.
 
Hronec
H 2013
 
T478.3109, 422.0108 a odstavená súprava historických vozov
H 2013
 
Na záver zostáva u len poakova organizátorom akcie. Nech to para tlaí! Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor
 

Home