Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
������������elezni������������ky
Po stopách Dobrovodskej lesnej železnice
admin, 04.06.2013 (9601 prečítané)

Od Prekážky na Dobrú Vodu - V Malých Karpatoch, pohorí v juhozápadnej časti Slovenska, sa nachádza množstvo zaujímavostí. Jedna z nich je aj zrúcanina kláštora sv. Kataríny. Neďaleko sa zase nachádza zrúcanina hradu Dobrá Voda. Mnohí návštevníci pohybujúci sa v týchto lokalitách možno ani netušia, že v týchto miestach je ešte jedna pamiatka. Nie je až taká starobylá, na rozdiel od predchádzajúcich nepúta pohľady už zďaleka, ale je ukrytá v lesoch.

Dobrovodská lesná železnica
 
Vrátime sa na koniec 19. storočia. V roku 1880 dal gróf Jozef Pálffy postaviť na Majdáne (Horné Orešany) chemickú továreň na spracovanie dreva suchou destiláciou. Na výrobu produktov fabriky (sprevádzkovaná v roku 1883) bolo potrebné zvážať drevo z okolitých lesov. Na tento účel bola vybudovaná sieť úzkorozchodných železníc, niekedy prenosných. Po vyťažení určitej oblasti boli prenesené na nové miesto. Pohon smerom hore bol animálny. Smerom dole šli vagóny samospádom.
 
Po otvorení miestnej železnice z Trnavy do Kútov cez Smolenice koncom roka 1889 bola vybudovaná trať na prekládkovú stanicu do Smoleníc.
 
V rokoch 1901 až 1903 sa začalo s výstavbou pobočného závodu na Dobrej Vode. To bol dôvod na ďalšie predĺženie zo Smoleníc na Dobrú Vodu. Úsek meral približne 22 km a do prevádzky bol daný v roku 1903. Rozchod bol 600 mm s parnou prevádzkou.
 
Neskoršie, dvadsiatych rokoch 20. stor. bolo sprevádzkovaných niekoľko odbočných tratí v okolí Dobrej Vody.
 
Po druhej svetovej vojne prišlo v národnom hospodárstve ku zmenám. Chemická továreň na Majdane zanikla. V Smoleniciach pri stanici vznikla nová na výrobu náterov a lepidiel. Prevádzka železnice bola postupne utlmovaná, až roku 1960 bola definitívne ukončená.
 
V lesoch sa dodnes ukrýva množstvo stôp: násypov a zárezov, ktoré vypovedajú o tomto technickom diele.
 
Prejdeme si časť z roku 1903. Putovanie sa začína niekde nad Prekážkou. Pravdu povediac, pôvodne som mal v pláne ísť smerom na Trstín, ale v ceste mi stála usadlosť a okrem toho tento úsek je poľnohospodárska krajina, takže tých stôp tam asi veľa nebude.
 
To, čo sa na prvý pohľad javí ako obyčajná lesná cesta, je v skutočnosti teleso úzkorozchodnej trate na Dobrú Vodu.
 
Mapa 1
LŽ Dobrá Voda
  
Teleso bývalej úzkorozchodnej trate smerom na Dobrú Vodu
LŽ Dobrá Voda
   
LŽ Dobrá Voda
  
Železnica začala v údolí Krupského potoka stúpať
LŽ Dobrá Voda
   
LŽ Dobrá Voda
  
Pohľad do údolia na cestu z Prekážky
ku bývalej horárni Cerová
LŽ Dobrá Voda
  
Násypy ponad bočné údolie
LŽ Dobrá Voda
  
Úsek tvorený zárezmi
LŽ Dobrá Voda
  
Stopy sú zreteľné dodnes
LŽ Dobrá Voda
  
Železnica križuje cestu
LŽ Dobrá Voda
  
Mapa 2
LŽ Dobrá Voda
  
Po vykrižovaní cez cestu a prejdení ponad Krupský potok nás čaká podľa mňa ten najkrajší a pre staviteľov dosť náročný úsek.
 
Zvyšky priepustu Krupského potoka
LŽ Dobrá Voda
   
LŽ Dobrá Voda
  
Zreteľné zvyšky oporného múra
LŽ Dobrá Voda
  
Zvyšky priepustu
LŽ Dobrá Voda
  
Zárez
LŽ Dobrá Voda
  
Spätný pohľad na zárez
LŽ Dobrá Voda
  
Po prejdení cez množstvo zárezov nasledujú lesné cesty až na vrchol trate.
 
Približný vrchol trate
LŽ Dobrá Voda
  
Odtiaľto, až ku bývalej fabrike na Dobrú Vodu bude len klesanie.
 
Mapa 3
LŽ Dobrá Voda
 
Klesanie
LŽ Dobrá Voda
  
Aj keď tento úsek nie je až taký interesantný ako tie predchádzajúce, je tu jedno pozoruhodné miesto. Trať sa tu na jednom mieste stáča o 180 stupňov.
 
Z jedného miesta vidno trať dvakrát
LŽ Dobrá Voda
  
Pohľad zdola
LŽ Dobrá Voda
  
Spätný pohľad
LŽ Dobrá Voda
  
Jeden z mnohých zárezov
LŽ Dobrá Voda
  
Pomaly sa blížime ku Dobrej Vode. Bývalú úzkorozchodku už nič nepripomína. Na telese sú lesné cesty a treba byť pozorný, aby sme nesprávne neodbočili. Ale nakoniec cez les vidno presvitajúcu Dobrovodskú kotlinu
 
Klesanie do Dobrovodskej kotliny
LŽ Dobrá Voda
  
Z lesa vyjdeme na pasienky a diaľke vidno bývalý závod.
 
Bývala chemická fabrika
LŽ Dobrá Voda
  
Na tomto mieste, pred plotom fabriky, sa naše dnešné putovanie končí. Tak ako bolo uvedené na začiatku, železnička odtiaľto pokračovala cez samotnú obec popod hrad Dobrá Voda ďalej až na miesto zvané Široké.
 
Tieto miesta sú dnes nemými svedkami zašlej slávy Dobrovodskej lesnej železnice.
 
Text a fotografie: © Rastislav Ďurec

Home