Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyh¾adįvanie |
Modelovļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½eleznica
Modely vozņov radu B a radu AB od f. Tillig vo ve¾kosti TT
Peter, 14.07.2013 (8323 prečķtané)

V katalógu výrobcu železničných modelov f. Tillig TT Bahn na rok 2013 boli avizované aj modely rýchlikových vozņov radu B a radu AB vo farbách slovenskej železničnej spoločnosti (ZSSK) v mierke 1:120 (TT). Tento týždeņ sa modely osobných vozņov dostali konečne do predaj. Pozrime sa bližšie na tieto modely.

Železničných modelov v správe slovenských železničných dopravcov nie je ve¾a, preto poteší každý model. V poslednom období sa situácia zlepšila v oblasti motorových rušņov, kde viacerí výrobcovia uviedli na trh modely slovenských rušņov viacerých radov (710, 721, 750, 751, 753, 754 a 781). Zdá sa, že situácia sa zlepšuje aj v oblasti modelov vozņov.
 
Model rýchlikového vozņa radu AB (tiež B) má dåžku cez nárazníky 204 mm. Ide o modely klasických vozņov typu Y s oddielmi (kupé), ktoré premávajú na rýchlikoch dodnes. Modely sú vyhotovené precízne. Vo vnútri vozņov je vložený výlisok, ktorý interiér vozņa rozde¾uje na predstavky, WC, umyváreņ, postrannú chodbu a jednotlivé kupé so sedadlami. Model vozņa radu AB má devä oddielov, model vozņa radu B má desa oddielov tak, ako skutočné vozne týchto radov. Počtu oddielov zodpovedá aj počet okien na bočných stranách modelu vozņa. Na postranných oknách sú „madlá" na otváranie. Strecha modelov vozņov je ¾ahko odnímate¾ná, čo umožņuje vozeņ vylepši, napr. osadi postavičky cestujúcich, či vloži osvetlenie vozņa, čo zvýši jeho atraktívnos. Vozne majú osadené nové spriahlo s kinematikou (NEM).
 
Jediný nedostatok, ktorý možno vytknú sú farby. Spodný šedý pás je tmavší, rovnako ako podvozky, a strecha nie je strieborná, ale je svetlosivá. Model nezodpovedá ani jeho predlohe uvedenej v katalógu. Strecha sa vļaka tomu, že je ¾ahko odnímate¾ná, dá jednoducho prestrieka, horšie je to so spodným sivým pásom, na ktorom sú údaje o vozni. Viac o modeloch vozņov napovedia fotografie. Pre porovnanie farieb som použil model lôžkového vozņa vyrobeného v kooperácii f. Tillig TT Bahn a L.S. Models. K modelom vozņov sú priložené aj doplnky a papierový leták s informáciami o vozni, návodom na umiestnenie doplnkov na model a návodom na odņatie strechy.   
 
Model vozņa radu AB
SK ZSSK AB 50 56 39-41 021-4    DOM.ST. ZVOLEN
strana kupé: pä kupé 2. triedy + štyri kupé 1. triedy
Modely vozņov B a AB
 
Detailný poh¾ad
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Strana postrannej chodby
Modely vozņov B a AB
 
Detailný poh¾ad
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Model vozņa radu B - strana chodby
SK ZSSK B 51 56 20-41 636-9    DOM.ST. ZVOLEN
desa kupé 2. triedy
Modely vozņov B a AB
 
Detailný poh¾ad
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Strana kupé - detailný poh¾ad
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Čelné strany s návalkami
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Spodok vozņa s podvozkami
(brzdové ústrojenstvo, skrine batérií atļ.)
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Vozeņ bez strechy
Modely vozņov B a AB
 
Spojenie dvoch vozņov (AB+B)
Modely vozņov B a AB
 
Porovnanie farieb vozņa f. Tillig s rušņom 754.004 od f. Roco
Modely vozņov B a AB
 
Porovnanie farieb modelov vozņov AB, B s modelom vozņa WLAB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Balenie modelov
Modely vozņov B a AB
 
Modely vozņov B a AB
 
Model vozņa radu B ZSSK od rovnakého výrobcu už bol raz v predaji pred pár rokmi. Bol to model vozņa s celočervenou skriņou, svetlosivou strechou,  spodok a podvozky boli čierne. Model typu Y mal štandardnú dåžku 196 mm, devä oddielov a tzv. očkové spriahlo. Pre porovnanie som uviedol aj fotografie tohto vozņa. Model bol aj vo verzii s tzv. „graffiti“. Z porovnania je vidie, že kvalita železničných modelov sa zvyšuje aj v tejto modelovej ve¾kosti.
 
Model vozņa radu B
B 50 56 20-41 064-5   DOM.ST. ŽILINA
 
Modely vozņov B a AB
 
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
Modely vozņov B a AB
 
Spojenie vozņov pomocou tzv. očkového spriahla
Modely vozņov B a AB
  
Čo doda na záver? Pár kusov modelov vozņov radov B a AB, ktoré sa tento týždeņ konečne objavili na slovenskom trhu sa úspešne vypredávajú, preto neváhajte. Mņa osobne tieto modely potešili a spomínané farebné nedostatky zrejme nie sú tak závažné, aby to aj iných modelárov a zberate¾ov odradilo od kúpy. Možno sa dočkáme aj druhej série, ktorá bude ma správnu farebnú schému a snáļ neskôr pribudne v ponuke aj model vozņa BDs, ktorý f. Tillig ponúka už vo verzii ČD, či ČSD. V katalógu výrobcu je uvedený ešte model lôžkového vozņa v správe ZSSK, ten zatia¾ v predaji nie je. Už teraz sa však dá zostavi súprava klasického slovenského rýchlika, čo je potešujúca správa. Fotografie modelov sú vo fotoalbume na FB. Text a foto: © autor

Home