eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Vluka vo Fiakove
Peter, 22.07.2013 (61556 pretan)

Dnes sa zaala séria výluk v stanici Fiakovo, o ktorých sme vás informovali v pravidelnej rubrike o výlukách. Z tohto dôvodu dnes rýchliky zo Zvolena, Bratislavy a Košíc premávali cez tzv. Fiakovskú spojku, cez ktorú za normálnych podmienok osobné vlaky nepremávajú. Okrem rýchlikov chodili cez spojku aj osobné vlaky z Rimavskej Soboty do Fiakova a spä, ktoré chodili úvraou cez zastávku Fiakovo zastávka. Túto zaujímavú situáciu som sa rozhodol zaznamena, preto som sa do Fiakova dnes vybral.

Výlet do Fiakova som si naplánoval tak, aby som zaznamenal prejazd rýchlikov R 812 a R 811 cez spojku. Ešte pred rýchlikom R 812 Sitno z Košíc do Bratislavy som stihol vyfoti osobný vlak z Rimavskej soboty. Po om sa z oblúka vynoril aj spomínaný rýchlik, ktorý pomalou jazdou prešiel spojkou, aby netradine zastavil na zastávke Fiakovo zastávka. Na vlaku bol ruše 754.055-2. 
 
Osobný vlak z Rimavskej Soboty do Fiakova prechádza cez spojku
Výluka vo Fiakove
 
Rýchlik R 812 Sitno do Bratislavy výnimone na Fiakovskej spojke
Výluka vo Fiakove
 
Výluka vo Fiakove
 
Od výhybne Urbánka sa k junému zhlaviu stanice Fiakovo vybral PUŠL-71
Výluka vo Fiakove
  
Rýchliky R 811 a R 812 sa kriujú v nealekom Luenci. Presunul som sa na alšie miesto, kde som na rýchlik z Bratislavy pokal. Na jeho ele bol rekonštruovaný ruše 757.011-2. Pokal som ešte chvíu na osobný vlak do Rimavskej Soboty.  
 
R 811 Gemeran z Bratislavy
Výluka vo Fiakove
 
Ruše 757.011 na ele R 811 pod Fiakovským hradom
Výluka vo Fiakove
 
Fiakovská spojka je celá v oblúku
Výluka vo Fiakove
 
Motorka do Rimavskej Soboty na spojke
Výluka vo Fiakove
  
Kee bolo pekné slnené poasie, rozhodol som sa poka vo Fiakove na rýchlik 814 Domica z Košíc do Bratislavy. asu som mal teda dos, preto som zašiel pozrie na stanicu. Tu posunovalo „prasiatko“, teda motorový ruše 701.612-4 (SR) v peknom farebnom a istom šate. Na odchod akal aj osobný vlak do Zvolena. Na konci súpravy bol pripojený tie motorový voze 812.063-6 a motorová jednotka 813/913.002. Pred odchodom osobného vlaku do Zvolena ešte prišiel prípojný osobný vlak z Rimavskej Soboty.
 
Ruše SR 701.612 (prasiatko)
Výluka vo Fiakove
 
Bageta 813/913.002 na konci súpravy
Výluka vo Fiakove
 
Stanica Fiakovo
Výluka vo Fiakove
 
Na junom zhlaví bolo vidie traových robotníkov pri rekonštrukných prácach na obnove koajového lôka, v rámci ktorej budú pravdepodobne vymenené aj niektoré výhybky. Odstavený tu bol koajový eriav, ktorý sa pri rekonštrukných prácach vyuíva. Chvíu som sledoval bager ako odstrauje starý štrk z miesta, kde boli výhybky. Môjmu záujmu však neunikol ani motorový voze 812.052-9, ktorý posunoval, a po om aj motorový ruše 701.612-4 SR.
 
Výlukové práce na obnove koajového zvršku
Výluka vo Fiakove
 
asu som mal stále dostatok, preto som zašiel do mesta, aby som sa v horúcom poasí trochu osvieil a nasýtil. Potom som sa presunul pred stanicu od Luenca, kde som chcel poka na rýchlik R 814 Domica. Obzrel som si miesto a pokal na osobný vlak do Rimavskej Soboty, ktorý išiel úvraou cez Fiakovo zastávka. Priestor, kde sa zaína Fiakovská spojka je zatienený vysokými stromami, ale snail som sa urobi pár záberov a zadokumentova ojedinelú dopravnú situáciu.
 
alší osobný vlak do Rimavskej Soboty ide úvraou
Výluka vo Fiakove
 
Na výhybke Fiakovskej spojky
Výluka vo Fiakove
  
Blíil sa as príchodu osobného vlaku zo Zvolena, preto som sa presunul pred zastávku Fiakovo zastávka. Na osobnom vlaku ma potešil motorový ruše 750.300-6.
 
Motorový ruše 750.300 na ele Os zo Zvolena
Výluka vo Fiakove
  
Cestou k miestu zaiatku spojku som na zastávke Fiakovo zastávka vyfotil alší motorový voze, ktorý prišiel na Os z Rimavskej Soboty, ktorý sa zakrátko po príchode do Fiakova vydal spiatonú cestu do Rimavskej Soboty.
 
MV 812.047 prišiel z Rimavskej Soboty
Výluka vo Fiakove
 
Výluka vo Fiakove
 
Ten istý motorový voze pri návrate do Rimavskej Soboty
Výluka vo Fiakove
  
Medzitým sa u priblíil as príchodu rýchlika R 814 z Košíc. Vlak išiel s náskokom, pretoe trasa cez Fiakovskú spojku je kratšia. V diake bolo pou prichádzajúci vlak, ktorý sa krátko na to objavil v oblúku a minul návestidlo. Na ele rýchlika bol rekonštruovaný ruše 757.006-2.
 
R 814 Domica z Košíc do Bratislavy
Výluka vo Fiakove Výluka vo Fiakove
 
Motorový ruše 757.006 na jeho ele
Výluka vo Fiakove
 
Necelú polhodinu po prejdení Domice mal ís rýchlik R 813 Sitno do Košíc, no rozhodol som radšej sa cestou domov vyfoti R 930 Ipe z Košíc do Zvolena, na ktorom mal ís ruše 757.011-2. Na Ipe som nemusel ani dlho aka. Pri gemerskej obci Gemerská Panica som zastavil a o pár minút na to, vlak išiel.
 
Motorový ruše 757.011 na ele R 930 Ipe do Zvolena
Výluka vo Fiakove 
 

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home