eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 11.08.2013 (4925 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 12.8.2013 do 18.8.2013
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
               
V 33. týdni od pondelka 12. augusta do nedele 18. augusta 2013 budú tieto výluky s NAD.

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
116
Kúty – Trnava
Jablonica - Smolenice
od pondelka (12.8.) do štvrtku (15.8.),
vdy od 7.55 do 14.10 h
125
Púchov – Horní Lide D
 
Púchov - Strelenka D
Vi informácie nišie! 1)
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
Nové Zámky - Baj
v pondelok (12.8.) a utorok (13.8.),
vdy od 8.10 do 13.50 h
Hurbanovo - Komárno
v stredu (14.8.)
od 8.00 do 13.40 h
137
Bratislava-Petralka – Kittsee ÖBB
Bratislava-Petralka - Kittsee ÖBB
v sobotu (17.8.) a nedeu (18.8.),
vdy od 7.40 do 13.50 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Hajnáka - Blhovce
vo štvrtok (15.8.)
od 7.50 do 11.10 h
181
Kraovany – Trstená
Dlhá nad Oravou - Podbie 2)
v utorok (13.8.)
od 7.25 do 13.25 h
Podbiel - Niná 3)
v stredu (14.8.)
od 7.15 do 13.15 h
Niná - Trstená 4)
v stredu (14.8.)
od 7.00 do 12.30 h
185
Poprad Tatry – Plave; Studený Potok – Tatranská Lomnica
Spišská Belá - Podolínec
Nepretritá výluka 5)
od utorka (23.7.) do pondelka (26.8.)
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy náhradnej dopravy (NAD) zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. NAD premáva poda platného cestovného poriadku SR! Zoznam odchýlnych miest zastavení NAD nájdete TU!
 
1) Od 16. augusta do odvolania budú vlaky Os 3264, Os 3267, Os 3268 a Os 3269 nahradené NAD (vydané v 2.zmene CP SR).
 
2) Vlak Os 7909 (Dlhá nad Oravou odchod 10.43 h) bude nahradený NAD na úseku Dlhá nad Oravou - Niná. Vlak Os 7910 bude nahradený NAD na úseku Niná - Dlhá nad Oravou (Niná odchod 11.07 h). Vlak Os 7911 (Dlhá nad Oravou odchod 12.44 h) bude nahradený NAD na úseku Dlhá nad Oravou - Trstená.
 
3) Vlak Os 7911 (Podbiel odchod 12.58 h) bude nahradený NAD na úseku Podbiel - Trstená.
 
4) Vlak Os 7908 bude nahradený NAD na úseku Trstená - Tvrdošín (Trstená odchod 08.47 h). Vlak Os 7909 (Niná odchod 11.06 h) bude nahradený NAD na úseku Niná - Trstená. Vlak Os 7910 bude nahradený NAD na úseku Trstená - Niná(Trstená odchod 10.47 h).
 
5) Nepretritá výluka zaína 23. júla 2013 o 7.30 h. Predpokladané ukonenie je naplánované na 26. augusta 2013 o 16.00 h. Poas výluky sú všetky vlaky nahradené NAD.
 

Výluka na trati Bratislava–Petralka – Kittsee ÖBB
 
elezniná spolonos Slovensko, a. s., (ZSSK) oznámila, e poas víkendov 3., 4., 10., 11., a 17., 18. augusta 2013 bude v ase od 8:00 do 14:00 h v úseku Bratislava – Petralka – Kittsee ÖBB výluka elezninej dopravy.
 
Vlaky budú nahradené autobusmi. Všetky autobusové spoje budú v elezninej stanici Kittsee ÖBB nadväzova na vlaky z /do Viedne a Deutschkreutzu. Preprava bicyklov a vozíkov nie je moná z kapacitných dôvodov.
 
Odchody autobusov zo stanice Bratislava-Petralka smer Kittsee ÖBB: 08:11 h, 10:11 h a 12.11 h.
Odchody autobusov zo stanice Kittsee ÖBB smer Bratislava-Petralka: 07:53 h, 09:53 h a 11:53 h.
 

Rekonštrukcia prvého nástupiša v elezninej stanici Košice
 
elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) oznámila, e od 10. júla (7.00 h) do 15. novembra 2013 (18.00 h) bude v elezninej stanici Košice nepretritá výluka plochy 1. nástupiša (severná as) od úrovne doplatkovej pokladne po hranu konca rozšírenej plochy nástupiša smerom k St. 4 + dlaba pre nevidiacich po koniec nástupiša.
 
Pre cestujúcich budú uzavreté všetky prístupové cesty smerujúce na stavenisko k severnej asti prvého nástupiša s presmerovaním prístupu cestujúcich k junej asti nástupiša.
 
Dôvodom výluky je rekonštrukcia prvého nástupiša. Výlukové práce predpokladajú urité obmedzenia, a preto ZSSK upozoruje cestujúcich poas konania výluky na pozornejšie sledovanie zmien vo vlakovej doprave.
 
 
ZSSK sa cestujúcim ospravedluje za problémy spôsobené obmedzeniami v elezninej osobnej doprave.

Home