eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 18.08.2013 (4943 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 19.8.2013 do 25.8.2013
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
               
V 34. týdni od pondelka 19. augusta do nedele 25. augusta 2013 budú tieto výluky s NAD.

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
125
Púchov – Horní Lide D
 
Púchov - Strelenka D
Vi informácie nišie! 1)
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
Chotín - Baj
v utorok (20.8.)
od 8.00 do 13.40 h
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Komjatice - Ivanka pri Nitre
od utorka (20.8.) do štvrtku (22.8.),
vdy od 8.30 do 14.30 h
150
Nové Zámky – Zvolen
Úany nad itavou - Hul
v pondelok (19.8.)
od 8.50 do 12.35 h
Nová Baa - arnovica
v stredu (21.8.) a štvrtok (22.8.),
vdy od 8.30 do 12.15 h
185
Poprad Tatry – Plave; Studený Potok – Tatranská Lomnica
Spišská Belá - Podolínec
Nepretritá výluka 2)
od utorka (23.7.) do pondelka (26.8.)
196
Humenné – Stakín
Dlhé nad Cirochou - Stakín
Nepretritá výluka 3)
od utorka (20.8.) do štvrtku (22.8.)
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy náhradnej dopravy (NAD) zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. NAD premáva poda platného cestovného poriadku SR! Zoznam odchýlnych miest zastavení NAD nájdete TU!
 
1) Od 16. augusta 2013 do odvolania budú vlaky Os 3264, Os 3267, Os 3268 a Os 3269 nahradené NAD (vydané v 2.zmene CP SR).
 
2) Nepretritá výluka sa zaína 23. júla 2013 o 7.30 h. Predpokladané ukonenie je naplánované na 26. augusta 2013 o 16.00 h. Poas výluky sú všetky vlaky nahradené NAD.
 
3) Nepretritá výluka sa zaína 20. augusta 2013 o 9.00 h. Predpokladané ukonenie výluky je naplánované na 22. august 2013 o 16.50 h. Poas výluky sú všetky vlaky nahradené NAD.
 
 
Rekonštrukcia prvého nástupiša v elezninej stanici Košice
 
elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) oznámila, e od 10. júla (7.00 h) do 15. novembra 2013 (18.00 h) bude v elezninej stanici Košice nepretritá výluka plochy 1. nástupiša (severná as) od úrovne doplatkovej pokladne po hranu konca rozšírenej plochy nástupiša smerom k St. 4 + dlaba pre nevidiacich po koniec nástupiša.
 
Pre cestujúcich budú uzavreté všetky prístupové cesty smerujúce na stavenisko k severnej asti prvého nástupiša s presmerovaním prístupu cestujúcich k junej asti nástupiša.
 
Dôvodom výluky je rekonštrukcia prvého nástupiša. Výlukové práce predpokladajú urité obmedzenia, a preto ZSSK upozoruje cestujúcich poas konania výluky na pozornejšie sledovanie zmien vo vlakovej doprave.
 
ZSSK sa cestujúcim ospravedluje za problémy spôsobené obmedzeniami v elezninej osobnej doprave.
 

Home