eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������ajov������������ vozidl������������
Motorov jednotka radu 813.1xx+913.1xx
Peter, 16.09.2013 (11773 pretan)

V sobotu, 14. septembra 2013, v rámci programu pretekov parných rušov výrobca OS Zvolen, a.s., predstavil novú zmodernizovanú motorovú jednotku 813+913.110. Od pôvodnej motorovej jednotky sa nová jednotka u na prvý pohad líši predovšetkým vzhadom a tým, e je prispôsobená aj pre imobilných cestujúcich. Motorová jednotka je poda výrobcu urená pre regionálnu osobnú dopravu.

Motorová jednotka 813+913.110 je najnovším produktom OS Zvolen, a.s. Ide o štvornápravovú jednotku ahkej konštrukcie s automatickým hydromechanickým prenosom výkonu. Vyrobená je rekonštrukciou prípojných vozov radu 011, resp. prípojného voza a motorového voza radu 810. Maximálna rýchlos jednotky je 90 km/h. Oddiely pre cestujúcich sú klimatizované a monitorované pomocou kamerového systému. V motorovej jednotke je nainštalovaný informaný systém Regionik. Viac o najnovšom výrobku OS, a.s. napovedia fotografie zvonka a zvnútra.
 
Technické údaje MJ
20130914_2838_MJ_813-913m
 
Vonkajší vzhad
titulka_MJ_813-913.jpg
 
elo MJ
NEW MJ 813-913
 
Pohad zhora na elo MJ
NEW MJ 813-913
 
Výkonná klimatizaná jednotka pre oddiel pre cestujúcich
NEW MJ 813-913
 
Interiér - nástupné dvere
NEW MJ 813-913
 
Prechodový mostík
NEW MJ 813-913
 
Interiér oddielu pre cestujúcich
NEW MJ 813-913
 
Riadiaci panel strojvodcu
NEW MJ 813-913
 
Viac fotografií je vo fotoalbume, kde je moné porovna novú motorovú jednotku s predchádzajúcim typom. Photo © autor

Home