Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Nové nástupište v Rožňave
Peter, 26.09.2013 (71066 prečítané)

V auguste tohto roku na železničnej stanici v Rožňave prebiehala rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1. Príležitostne som na rožňavskú stanicu zašiel a rekonštrukčné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je už vybudované a slúži cestujúcej verejnosti. Niekoľko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportáži.

Pri koľaji č. 1 bolo pôvodné nástupište typu Tischer, ktoré svojou konštrukciou nevyhovovalo pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Niveleta koľaje č.1 bola vyššie, než niveleta koľaje č.2, preto aby nebol narušený priechodný prierez v spodnej časti, nebolo možné zriadiť hranu nástupišťa aj na druhej strane a tak povrch nástupišťa je strmý. Tento stav bol kritizovaný zo strany viacerých cestujúcich, ktorí sa na nevyhovujúce podmienky pre nastupovanie a vystupovanie sťažovali. Železnice situáciu vyriešili tak, že osobné vlaky vchádzali odbočkou na koľaj č. 2, pri ktorom je vybudované široké nástupište. Cieľom kompletnej rekonštrukcie bolo zníženie nivelety koľaje č. 1 a vybudovanie nového nástupišťa pri tejto koľaji.
 
Pôvodné nástupište pri koľaji č. 1
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Hrana pôvodného nástupišťa pri koľaji č. 1 v dĺžke 247 m bola rozobraná a vykonané boli stavebné práce súvisiace so znížením nivelety koľaje č. 1. Pre zamedzenie prenikania spodnej vody do koľajového lôžka bola vykonaná sanácia geotextíliou. Následne bolo pri koľaji č. 1 vybudované nové nástupište typu Tischer (podľa STN 736359) materiálom novým so založením základnej škáry do nezamŕzavej hĺbky. 
 
Obojživelník
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Pokladač koľajových polí (PKP)
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Ťažká automobilová technika
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Výstavba novej koľaje č. 1 a nástupišťa
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Rýchlik prichádza k širokému nástupišťu pri koľaji č. 2
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Nové nástupište má dĺžku 350 m, pre povrchovú úpravu bola použitá zámková dlažba. V rámci rekonštrukcii boli obnovené Investícia bola hradená z vlastných zdrojov ŽSR.
  
Nové nástupište pri koľaji č. 1
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Koniec nástupišťa na západnej strane
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Celkový pohľad na stanicu v Rožňave
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Detailný záber na konštrukciu nástupišťa
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Hektometrovník
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
V rámci rekonštrukcie boli obnovené aj priechody cez koľaje
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
  
Prechodová konštrukcia typu STRAIL
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Rýchlik z Košíc prichádza k nástupišťu pri koľaji č. 2,
ktoré je širšie a bezpečnejšie. Vlak odchádza odbočkou.
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
  
V článku sú uvedené aj informácie, ktoré v súvislosti s rekonštrukciou zverejnili ŽSR. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Súvisiace články:
Nehodová udalosť vlaku R 800 Poľana v Plešivci (28.06.2018)
Krátke správy z prevádzky: 754.034 to dnes zabalila v Rožňave (30.06.2016)
Výhybňa Brzotín je mimo prevádzky (11.06.2016)
Obrázky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastávka, výhybňa, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradičné miesto, netradičné fotografie (29.10.2014)
Tip na výlet: Maratónsky vláčik (01.10.2014)
Rekonštrukcia priecestia v Čoltove (27.09.2014)
Obrázky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Krátke správy z prevádzky: Vyradenie vozňa 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Výluka vo Fiľakove (22.07.2013)
Výlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Poškodenie železničnej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Trať Tornanádaska MÁV – Turňa nad Bodvou ŽSR (12.05.2013)
Keď slnko volá vonku (12.04.2013)
Túlavá v Rožňave (03.12.2012)
Obrázky z Gemera (25.11.2012)
Rekonštrukcia v stanici Rimavská Seč je ukončená (28.09.2012)
Rekonštrukcia v stanici Rimavská Seč (12.08.2012)
Víkendová výluka na trati Turňa nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
Železničná stanica Fiľakovo (18.05.2010)
Píľanský tunel a Krivánsky tunel (22.05.2009)
54. výročie otvorenia trate Rožňava – Turňa nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovský tunel (23.01.2008)
Trať 160: Zvolen os.st. - Fiľakovo - Plešivec - Košice (27.09.2007)


Home