Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Výstavba koridoru Bratislava – Břeclav pokračuje
Peter, 09.10.2013 (52282 prečítané)

O rekonštrukcii železničnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym Jazerom sme Vás informovali vo viacerých článkoch. Tieto rekonštrukcie súvisia zjednodušene povedané s výstavbou IV. koridoru v trase Berlín – Budapešť. O pokračujúcich stavebných prácach na výstavbe IV. koridoru informovali ŽSR. Minulý týždeň som využil časovú pauzu počas môjho pobytu v Bratislave a na rekonštrukciu trate 110 som sa zašiel pozrieť.

Počasie nebolo v piatok prívetivé, chladné až mrazivé počasie nelákalo ísť k trati. Napriek tomu som zašiel na svoje obľúbené miesto za Devínskym Jazerom. Vládol tu čulý stavebný ruch, ale vedel som, že urobiť nejaké zábery z výstavby bude problém. Stavenisko je rozsiahle a samozrejme verejnosti nie je prístupné. Žiaľ, ani oproti rekonštruovanému úseku nie je vyvýšené miesto, odkiaľ by sa dala sledovať stavebná činnosť. Chvíľu som rozmýšľal ako na to, ale nakoniec som sa vrátil na stanicu v Devínskej Novej Vsi, kde som si kúpil spiatočný cestovný lístok do Zohoru. Vlaky tu chodia teraz každú hodinu podľa taktu. Žiaľ chodia tu väčšinou nové poschodové súpravy, na ktorých sa nedajú otvoriť okná. Z tohto dôvodu som rekonštruovaný úsek vyfotil len cez okno idúceho vlaku. Musím konštatovať, že u cestujúcich prebiehajúca rekonštrukcia nevyvolávala nejaké extra pozitívne emócie, aj napriek tomu, že o rekonštrukcii trate boli informovaní.
 
Mapka lokality
Rekonštrukcia trate 110
 
Smer Zohor
Rekonštrukcia trate 110
 
Informácia Železníc Slovenskej republiky uvádza, že v úseku Devínske jazero – Zohor prebieha kompletná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a č. 2.
 
Začiatok staveniska
Rekonštrukcia trate 110
 
Stavenisko je umiestnené medzi železničnými stanicami Devínska Nová Ves a Zohor.
 
Nový priepust v novej polohe koľaje
Rekonštrukcia trate 110
 
Nový násyp koľaje č. 2
Rekonštrukcia trate 110
 
Stavenisko
Rekonštrukcia trate 110
 
Cieľom rekonštrukčných prác je prestavba existujúceho zloženého oblúka s medziľahlou prechodnicou s polomermi r1=2000 m a r2=840 m na oblúk s prechodnicami s polomermi r=1504,1 m (koľaj č. 1) a r=1500 m (koľaj č. 2).
 
Výstavba zárezu
Rekonštrukcia trate 110
 
Ťažká stavebná technika
Rekonštrukcia trate 110
 
Výstavba zárubného múru
Rekonštrukcia trate 110
 
Zárez do kopca vo viacerých horizontoch Rekonštrukcia trate 110
 
Navrhované parametre budú vyhovovať modernizovanej trati pre rýchlosť 140 km/h.
 
DTTO
Rekonštrukcia trate 110
 
DTTO
Rekonštrukcia trate 110
 
Vysoký strmý zárez
Rekonštrukcia trate 110
 
V Devínskej Novej Vsi bola kedysi teheľňa,
pretože pôda je tam ílovitá a vhodná na výrobu tehál,
ílovitá pôda je aj v tejto lokalite
Rekonštrukcia trate 110
Rekonštrukcia trate 110
  
Rekonštruovať sa bude aj trakčné vedenie a čiastočne aj zabezpečovacie zariadenia. Ukončenie prác bude v decembri 2014 a predpokladané náklady sú 4 milióny eur (cca 120,5 miliónov Sk).
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Záverom ešte raz upozorňujeme, že ide o fotografie urobené z idúceho vlaku a cez okno, čomu zodpovedá aj ich kvalita. V článku sú použité informácie, ktoré zverejnili ŽSR. © autor

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty – Lanžhot CZ (10.06.2018)
Výstavba koridoru Bratislava – Břeclav pokračuje (2.) (22.03.2014)
Keď sa povie Hašek... (15.12.2013)
Zastávka Devínske Jazero (07.10.2012)
Rekonštrukcia Devínskeho Jazera pokračuje (2.) (03.07.2012)
Rekonštrukcia Devínskeho Jazera pokračuje (17.06.2012)
Rekonštrukcia železničnej trate Devínska Nová Ves – Devínske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekonštrukcia železničnej trate Devínska Nová Ves – Devínske Jazero (10.04.2012)
Motorová jednotka 861.001-6 šantila dnes na Záhorí (22.10.2011)
Z archívu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
Železničná stanica Devínske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
Úprava okolia trate 110 pri žst. Devínske Jazero (05.02.2008)
Trať 110: Bratislava hl.st. - Kúty - Břeclav ČD (27.09.2007)


Home