eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Ke sa povie Haek...
Peter, 15.12.2013 (38422 pretan)

Ke sa povie Hašek, tak kadého fanúšika elezníc väšinou ako prvé napadne vlak EuroCity, ktorý chodí z Prahy do Budapešti a spä. Tento medzinárodný vlak dostal pomenovanie po eskom spisovateovi, ktorého preslávil najmä román o vojakovi Švejkovi, ktorý bol preloený do mnohých jazykov a samozrejme, e bol aj sfilmovaný. Jaroslav Hašek obohatil náš ivot o dielo, ktoré nielene srší humorom, ale je nadasové a má o poveda kadej generácii.

V mojom skromnom archíve prachom zapadá ešte vea fotiek, ktoré akajú na zverejnenie. V tejto fotoreportái som sa rozhodol uverejni tie, ktoré sa jedným slovom dajú pomenova „Hašek“. Na území Slovenskej republiky vlak EC J. Hašek chodí na trase z Kútov do Štúrova a spä. Tento medzinárodný vlak som najastejšie vyfotil v okolí Bratislavy, kde som nejaký as pôsobil. Bol to jeden z vlakov, ktorý som v pracovných doch mohol vyfoti, ke som popoludní zašiel s fotoaparátom k trati relaxova. Párny Hašek sa dal dobre vyfoti od bratislavskej stanice po Devínsku Novú Ves. Najastejšie ho fanúšikovia fotili pri ervenom moste, resp. na zastávke elezná studienka. V opanom smere sa tento vlak dal vyfoti od Zohoru po Bratislavu. Najastejšie som zašiel do Devínskej Novej Vsi, kde sa vlak dal vyfoti v oboch smeroch.
 
„Tak nám zabili Ferdinanda“, ekla posluhovaka panu Švejkovi, který opustiv ped léty vojenskou slubu, kdy byl definitivn prohlášen vojenskou lékaskou komisí za blba, ivil se prodejem ps, ošklivých neistokrevných oblud, kterým padlal rodokmeny.
 
Socha vojaka Švejka v Humennom Švejk
 
Stretnutie s rýchlikom do Košíc
350.008
 
Smer Budapeš
350.004
 
Bratislava hl.st.
350.013
 
Poas rekonštrukcie tretieho nástupiša
350.013
 
Mlieko na nebi a Hugo ešte ako Kakadu
350.004
 
ervený most
350.003
 
Posledný kúsok o kúsok alej cez zastávku elezná Studienka
350.020
 
Zastávka elezná Studienka v opanom smere 350.007
 
V Lamai za hypermarketom 
350.008
 
Idylku v ZOO v Lamai narušilo mlieko na nebi - Rosnika, Prasiatko a Gorila
350.006
 
350.017 za oblúkom od Lamaa zvyšuje rýchlos
350.017
 
Blišie k oblúku a stretnutie s 350.016
350.016
 
350.006 - patina alebo serenato?
350.006
 
350.011 bola prvá vo farbách istej spolonosti350.011
 
Ale Kakadu je Kakadu... 350.015
 
Kvôli zmene GVD Hašek o kúsok alej pred DNV
350.012
 
A sme v oblúku pred DNV - Hašek do Budapešti
350.008
 
350.014 aj predzvesou
350.014
 
To isté len s 350.020
350.020
 
350.008 sa nedá nerozlíši
350.008
 
alšia gorilka 350.017 na ele EC J. Hašek 
350.017
 
350.011 u aj s prevádzkovou patinou
350.011
 
Krásna a navdy tak v našich srdciach a pamäti zostane v tomto šate 350.001
350.001
 
350.017 prekonáva oblúk pred stanicou DNV
350.017
 
V pozadí Devínska kobyla, vpredu rozbehnutá gorila 350.016
350.016
 
Ajajaj, to logo na 350.002 akosi opadáva...
350.002
 
Mlieko je zdravé, ale na oblohe obas naštve
350.002
 
350.011 bola prvá sprznená...
350.011
 
...ale 350.012 pristane aj modrá
350.012
 
Oblúk pred DNV a strieda sa Gorila s Gorilou...
350.017
 
Za 17 ide 18 :)
350.018
 
A potom prevádzkou ušmudlaná 350.003
350.003
 
Toto je 350.015 - no nie je nádherná?!
350.015
 
A jej staršia sestra 350.014 sa skláa v oblúku so súpravou do Prahy
350.014
 
Jaj, jaj, slnieko sa schovalo, ale toto je dnešný Hugo...
350.004
 
Vietor na vysokom násype stále dal o sebe vedie,
ale vetvy stromov rozháala aj 350.020
350.020
 
Má 17 a ešte aj po nesprávnej koaji ide...
350.017
 
Toto je Peka, teda 350.005...
350.005
 
Len tak si fiím... do Prahy
350.003
 
A sme pred Zohorom...
350.012
 
Tamtie ale inak 350.007
 
Pred Devínskym Jazerom - presne tu v súasnosti
prebieha rekonštrukcia oblúka trate... 350.018
 
A to isté tamtie z opanej strany
350.011
 
Husté mlieko vyprevadilo EC na ele s 350.019 do Prahy zo stanice v DNV
350.019
 
A takmer na tom istom mieste z opanej strany - EC do Budapešti pred DNV
350.002
 
To je asi tak všetko. Záverom by som sa vrátil k názvu vlaku EC Jaroslav Hašek, na ktorý sú právom hrdí esi.
 
Zdá sa, e na Slovensku vládne neviem i ustráchanos, i je to len udská chamtivos alebo absencia národnej hrdosti, ale preo sa naše vlaky nevolajú P.O. Hviezdoslav, Ján Ciker, alebo preo nenesú pomenovanie po inej významnej osobnosti, ktorá preslávila našu krajinu podstatne viac, ako nejaké keksíky, poisovne, alebo nejaký internetový obchod... 
 
V tomto momente ma iadne vhodnejšie vyjadrenie, ktoré by bolo vhodné odkáza aktivistom premenovaní vlakov, nenapadne, ale toto citované pasuje ako ri na šerbel:
 
"Blbý lidi, taky lidi. Pán Bh je má stejn rád!"
 
Niektoré fotografie sú uverejnené vo fotoalbume elektrických rušov radu 350. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home