eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 11.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Spomienka na Hrhov
admin, 06.02.2014 (64642 pretan)

Na elezninej mape Slovenska sú miesta, ktoré vaka jedinenému genius loci majú prívlastok kultové. Hrhov je jedno z nich.
 
 
 
 

V slnené augustové ráno vystupujem na stanici v Hrhove. Odvtedy uplynulo u niekoko rokov. A dnes to u  nie je moné - osobné vlaky v úseku Plešivec – Tura nad Bodvou nejazdia. Stanica leí nad samotnou dedinou, urite jeden z dôvodov malého záujmu cestujúcich. Dole, v údolí, prechádza juný cestný ah Roava – Košice. Na zastávke nealeko dediny zastavujú aj diakové spoje. Podobne je to aj veda v Jablonove nad Turou.
 
Pár stoviek metrov smerom na západ sa naskytá pohad akému nie je páru. Ani som si nestail tú krásu dostatone vychutna a hne mám šastie na rušovlak smerom na Roavu.
 
751 118-1 opustil Hrhov
Tra 160
 
 O krátky as sa prirútil rýchlik Ipe zo Zvolena do Košíc a za ním nasledovala dvojica zamraených na nákladnom vlaku.
 
750 273 -5 na ele R 931 Ipe Zvolen – Košice klesá do stanice Hrhov
Tra 160
 
dvojica 751 na ele Pn
Tra 160
 
Juhoslovenská transverzála bola daná do prevádzky v januári roku 1955 dokonením úseku Roava - Moldava nad Bodvou. Tra tu prekonáva strmé vrchy Silickej planiny a planiny Horný vrch Jabloovským tunelom.  O necelý rok, v januári 2015, tomu bude u šesdesiat rokov. (tunel)
 
V nákladnej doprave sa tu mono stretnú hlavne s lokomotívami radu 751 z RD Plešivec.
 
751 072-0 s ucelenou súpravou
20140206_04_751072-0
 
751 123-1 spolu so 751 076-1
20140206_06_751078-8
 
751 078-7
Tra 160
 
Ráno sa prehuplo do predpoludia a ranná prevádzka utíchla. Pri hadaní optimálneho miesta na fotenie som sa dostal skoro po stanicu Jablonov nad Turou.
 
Pri vchodovej predzvesti sa opä stretávam s plešiveckou zamraenou.
 
751 118-1 do Turne nad Bodvou
Tra 160
 
Z terminálu Slovnaft v Kapušanoch pri Prešove do Stoku nealeko Zvolena chodieva šes krát do týda pravidelný vlak s ucelenou súpravou kotlov. V te boli na ele dvojica "somárov".
 
dvojica 736 z Kapušian do Stoku
Tra 160
 
Hrhovský oblúk ma oaril natoko, e som sa sem o niekoko týdov vrátil spä. Slnené a jasné dni vystriedali dni pod mrakom a s oparom. V ten de bol vlak v réií dvoch pegasov.
 
751 059-7 a 751 057-1 na pravidelnom Pn
Tra 160
 
Ako u bolo spomenuté, osobná doprava nielen na tejto asti trati 160 je zastavená. Take pohad na motorák u patrí minulosti.
 
913-813 ako Os z Košíc do Plešivca
Tra 160
 
elezniná tra prechádza popod planiny Slovenského krasu. Tieto sú tvorené vápencami, ktoré tvoria jedinenú kulisu na fotografovanie vlakov.
 
Pod planinou
20140206_11_pod_planinou
 
751 057-1 + 751 076-1 na stúpaní
Tra 160
 
Popoludní sa vyskytol vány problém - typický pre horúce letné dni - došla mi voda. Neostávalo ni iné, ne zbehnú dole do dediny. Priamo v dedine sa nachádza Hrhovský vodopád - s výškou 15 metrov je najvyšší v Slovenskom krase. Na radu miestnych naberám vodu z nealekého pramea. Pohad na hodinky mi neumouje lepšie spozna alšiu pamiatku - stredoveký opevnený kostolík. Sná niekedy nabudúce...
 
Rýchlym krokom, prerastajúcim a do behu vybieham hore ku trati. Poda cestovného poriadku by mal ís osobák do Košíc. Dobieham práve vas. Osobná doprava je zastavená taktie v úseku Plešivec – Jesenské. Osobný vlak 6267 s východzou stanicou v Jesenskom u taktie patrí medzi spomienky.
 
Os Jesenské - Košice
 
Na alší vlak akám vyše hodiny. Konene prichádza dvojica 751 s kameom z Turne nad Bodvou.
 
751 171-0 + 751 173-6 z Turne nad Bodvou
Tra 160
 
Trvalo alšiu polhodinu, kým sa z oblúka vynoril rýchlik Gemeran z Prešova do Zvolena.
 
R 934 Gemeran
Tra 160
 
Poobedajšie kriovanie vlakov v Hrhove. Najskôr osobný vlak z Plešivca do Košíc a následne osobný vlak z Košíc do Plešivca.
 
Os 6409 Plešivec – Košice
Tra 160
 
Os 6406 Košice - Plešivec
Tra 160
 
Pomaly prichádzam na stanicu v Hrhove. Krátko po mne prichádza, u po tretí krát, aj 751 119. Zatia o ja akám na osobák do Košíc, ona púša pred seba rýchlik do Prešova a následne aká na vykriovanie osobáku do Plešivca.
 
751 118-1 aká v Hrhove
Tra 160
 
Os 6408 Košice – Plešivec prichádza do Hrhova
Tra 160
 
Môj spoj prichádza minútu pred siedmou veer. Akurát v tom okamihu Slnko zašlo za kopce a na krajinu padol súmrak a de sa pomaly chýli ku koncu.
 
Od tých dní uplynulo u niekoko rokov. Mal som v pláne sa tam vráti. A nie raz. Nikdy mi to nevyšlo. Sná niekedy nabudúce...
 
A na záver fotografia, ktorá poda ma dokonale ilustruje jedinenos tohto miesta.
 
751 198-3 a 751 036-5 pod planinou Slovenského krasu
Tra 160
 
Text a fotografie: © Rastislav urec

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home