Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
E - K
Železničná stanica Komjatice
Peter, 11.03.2014 (26082 prečítané)

Železničná stanica v Komjaticiach leží na jednokoľajnej trati ŽSR 140 z Nových Zámkov do Prievidze. Vybudovaná bola v rámci výstavby trate zo Šurian do Nitry, ktorá bola do prevádzky daná dňa 19. novembra 1876. Stanica je orientovaná v severojužnom smere. Na vchode od Nových Zámkov a od Nitry sú dodnes v prevádzke mechanické návestidlá (dvojramenné), rovnako sú na oba smery funkčné aj odchodové mechanické návestidlá.

Práve funkčné mechanické návestidlá ma do stanice v Komjaticiach lákali, preto som tam už dávnejšie zašiel, aby som spravil pár záberov vlakov s mechanickými návestidlami. Pri tejto príležitosti som samozrejme vyfotil aj ostatné objekty. Okrem koľajiska a výpravnej budovy to boli aj mechanické závory, ktoré sú na priecestiach. V čase mojej návštevy v roku 2006 mala stanica päť koľají, dve dopravné a dve manipulačné, tretia manipulačná bola pre zlý stav vo výluke.  
 
Dvojramenné vchodové návestidlo S od Nových Zámkov
žst. Komjatice
  
St. I. a mechanické závory na priecestí v km 15,348
žst. Komjatice
 
Južná časť koľajiska stanice s odchodovým návestidlom
žst. Komjatice
 
Osobný vlak do Nových Zámkov odchádza
žst. Komjatice
 
Rampa a skelet budovy skladu (už je zbúraný) pri manipulačnej koľaji
žst. Komjatice
 
Motorový rušeň 721.075 posunuje
žst. Komjatice
 
Manipulačný vlak posunuje
Koľaj č. 5 vo výluke
žst. Komjatice
 
Výpravná budova
žst. Komjatice
 
Čelný pohľad na VB
žst. Komjatice
 
Severné zhlavie s odchodovým návestidlom
žst. Komjatice
 
Osobný vlak do Prievidze po vykrižovaní s protiidúcim vlakom odchádza zo stanice
žst. Komjatice
 
Ručné závory na priecestí v km 16,293
žst. Komjatice
 
Osobný vlak do Nových Zámkov míňa vchodové návestidlo
žst. Komjatice
  
Viac fotografií zo stanice v Komjaticiach je vo fotoalbume. Foto: © autor

Súvisiace články:
Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany (07.01.2015)
Hrozí zánik výpravnej budovy železničnej stanice v Nitre? (29.12.2011)
Železničná stanica Nitra (10.12.2011)
Trať 140: Nové Zámky - Nitra - Lužianky - Topoľčany - Prievidza (27.09.2007)


Home