eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.)
Peter, 22.03.2014 (36954 pretan)

Zaiatkom októbra 2013 bola na stránkach magazínu elezniné.info uverejnená fotoreportá z výstavby koridoru na trati SR 110 Beclav – Bratislava medzi zastávkou Devínske Jazero a stanicou Zohor. Mierna zima umonila realizova stavebné práce a v týchto doch sa rekonštrukné práce dostávajú do alšej etapy. Cieom rekonštrukcie je zvýši traovú rýchlos na 140 km/h.

Poda stavu stavebných prác je všetko pripravené na to, aby zaala elezniná doprava po koaji . 2, ktorá bola rekonštruovaná ako prvá. Koaj . 2 je poloená v novej trase v celom úseku. Zárubný múr, vaka ktorému sa zväšil polomer oblúka a vaka tomu bude na tomto úseku vyššia traová rýchlos, je vybudovaný v celej dke.
 
Smer Bratislava - ešte pôvodná koaj . 1 a koaj . 2 v novom profile
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
  
Dtto - smer Zohor
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
  
Zárubný múr
20140321_3964_dj520
  
Nová koaj . 2
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
 
Nová koaj . 2 v novom profile
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
 
Celkový pohad na stavbu
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
  
V polovici nasledujúceho týda by sa mala zaa elezniná prevádzka na novej koaji . 2 a rekonštruova by sa mala koaj . 1.
 
Jeden z priepustov
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
  
Stará koaj . 1 a nová koaj . 2
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
  
Traová rýchlos zatia po starom...
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
 
Premena za 4 milióny eur...
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
 
Starý a nový priepust
tra 110 Devínske Jazero - Zohor
 
Výstavba koridoru bude aj v alšom období spôsobova komplikácie v elezninej doprave, preto na trati z Bratislavy do Beclavi bude dochádza k meškaniam u vlakov a poda plánovaných výluk budú niektoré vlaky dokonca odrieknuté. Z tohto dôvodu, pokia cestujete týmto úsekom, sledujte aktuálne informácie. Viac fotografií z rekonštrukcie trate 110 v úseku Devínske Jazero – Zohor je vo fotoalbume. Text a foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home