Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
MHD Bratislava
Dni Starého mosta v Bratislave sú zrátané
Peter, 03.04.2014 (13304 prečítané)

O budúcnosti Starého mosta v Bratislave bolo toho už veľa popísané. Na stránkach magazínu Železničné.info sme Vám priniesli informácie o jeho histórii a aj budúcnosti. Nie všetky úmysly boli realizované, ale súčasné vedenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o osude Starého mosta nielen rozhodlo, ale svoje rozhodnutie začalo aj realizovať. Starý most definitívne skončil. Od februára tohto roku prebieha demontáž jeho oceľových konštrukcií, z ktorých jedna slúžila cestnej doprave a druhá železničnej doprave.

Koncom 19. storočia bol vtedajšom Prešporku postavený nový most, ktorý bol pomenovaný po cisárovi Rakúsko-Uhorskej monarchii most Jozefa Františka I. Do prevádzky bola daná najprv oceľová konštrukcia pre cestnú dopravu a následne aj pre železničnú dopravu. Most vo svojej pôvodnej podobe existoval až do sklonku druhej svetovej vojny, kedy ustupujúce nemecké vojská most vážne poškodili. Poškodené piliere boli obnovené, ale obe konštrukcie pre cestnú a železničnú dopravu boli postavené úplne nové. Výstavbu mosta realizovala Červená armáda, podľa ktorej most dostal aj svoje nové meno. Most tak po dlhých rokoch zmenil svoj vzhľad. Po výstavbe diaľnično-železničného mosta nazvaného ako Most Hrdinov Dukly, bola od roku 1983 časť konštrukcie pre železnicu nevyužívaná. Pre zlý technický stav bola od januára 2009 na cestnej konštrukcii obmedzená najprv individuálna osobná doprava, ale neskôr bola vylúčená aj MHD a most bol uzavretý úplne aj pre chodcov a cyklistov. Až po odľahčení cestnej konštrukcie bola opäť otvorená lávka pre peších.
 
Starý most v Bratislave sa stáva minulosťou
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
V súvislosti s výstavbou tzv. „Petržalskej električky“ sa Starý most začal rozoberať. Podľa prijatých rozhodnutí bude vybudovaný nový most, ktorý bude ležať na pôvodných pilieroch, avšak jeden pilier v strede Dunaja bude odstránený a ostatné budú zvýšené tak, aby výška novej konštrukcie nad hladinou Dunaja vyhovovala podmienkam pre plavbu lodí. Nová konštrukcia bude taktiež oceľová, ako pôvodná, ale bude zváraná. 
 
Počas mojej nedávnej návštevy Bratislavy som sa zašiel pozrieť aj na aktuálny stav prác na rozoberaní mosta. Most má sedem polí, z toho štyri polia ležia nad korytom rieky Dunaj. Situáciu v čase mojej návštevy dokumentujú fotografie, ktoré som urobil z brehu na bratislavskej a petržalskej strane Dunaja.
 
V Petržalke boli už odstránené dve polia (6. a 7.) cestnej konštrukcie nad pravým brehom Dunaja a uložené boli na brehu. Konštrukcia slúžiaca železnici bola ešte na pôvodnom mieste na pilieroch. V Starom Meste boli odstránené konštrukcie prvých dvoch polí, 1. nad brehom a 2. nad hladinou rieky Dunaj. V čase mojej návštevy prebiehali práce na demontáži konštrukcií nad tretím poľom mosta. Pri tejto činnosti sa využíva plavebná technika. Pod konštrukciou je zakotvený tlačný remorkér s viacerými člnmi. Demontované konštrukcie sú podopreté oporami umiestnenými na dvoch ukotvených člnoch, na člne medzi nimi sa nachádza cestný žeriav, pomocou ktorého demontážne práce prebiehajú. Ďalší žeriav bol umiestnený na hornej časti konštrukcie pre železnicu. Oceľové konštrukcie ležiace nad hladinou Dunaja sú značne skorodované, a preto pred ich demontážou musia byť najprv spevnené pozváraním. Práce na demontáži mosta neprebiehajú podľa predpokladaného harmonogramu, sklz nastáva aj kvôli prácam na spevňovaní konštrukcií, ale práce boli pozastavené aj pre nepriaznivé počasie, resp. kvôli vysokým vlnám na Dunaji.
 
Príjazd na Starý most od Šafárikovho námestia
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Prvé dve polia Starého mosta boli už odstránené
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Celková situácia pri rozoberaní 3. poľa
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Žeriav umiestnený netradične na kontrukcii mosta
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Podpery na podopretie konštrukcií mosta uložené na ukotvených člnoch
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Práce na odstraňovaní konštrukcií 3. poľa
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Lodná doprava bola presmerovaná pod 4. pole
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
6. a 7. pole - cestná konštrukcia bola už odstránená
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
7. pole - začiatok konštrukcie pre železnicu
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
6. pole na petržalskom brehu
Cestná kontrukcia na petržalskej strane bola už odtránená,
ale konštrukcia pre železnicu je zatiaľ na pôvodnom mieste
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Cestná konštrukcia na petržalskej strane je odstránená
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Pilier na petržalskom brehu
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Plavebné značky na moste označujú plavebnú dráhu
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Netradičný pohľad na žeriav umiestnený na konštrukcii mosta
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Pohľad na práce z Petržalky
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Tlačný remorkér Spiš
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Prvá podpera a strážny domček na staromestskej strane
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Tento pilier by mal byť odstránený
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Pohľad na zostávajúce polia
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Podľa posledných zverejnených informácií, boli konštrukcie tretieho poľa už odstránené. Práce na odstraňovaní ďalšieho, štvrtého poľa budú však pokračovať až po vytýčení novej plavebnej dráhy, čo znamená ďalšie niekoľkodňové meškanie.
 
Starý most v Bratislave bude históriou
Rozoberanie Starého mosta v Bratislave
 
Konštrukcie ležiace nad brehmi Dunaja sú v lepšom stave, ktorý umožňuje ich ďalšie využitie. Využité budú na vybudovanie mostov v niektorých obciach na východnom Slovensku, kam budú prevezené.
 
Na záver už len poznamenám, že v rámci výstavby „Petržalskej električky“ prebiehajú stavebné práce v Starom meste na Štúrovej ulici a tiež v Petržalke.
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. V článku boli použité informácie z verejných zdrojov. 

Súvisiace články:
Bratislava predstavila nový Starý most (21.03.2012)
Starý most otvorený pre peších, čo bude ďalej? (18.01.2011)
Odborný posudok potvrdil havarijný stav Starého mosta (25.05.2010)
Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1.časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie (24.02.2010)
Oprava Starého mosta (19.02.2009)
Starý most v Bratislave dostane nový vzhľad (09.07.2008)
Starý most v Bratislave zbúrajú
- vyhodnotenie ankety
(04.06.2008)
Starý most v Bratislave (most Červenej armády, Štefánikov most, most Františka Jozefa I.) (21.03.2008)


Home