eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ruoparda Koice 2014 - prebdzanie Katky
admin, 24.04.2014 (7118 pretan)

V sobotu 26. a nedeu 27. apríla 2014 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní 14. roník populárnej akcie „Rušoparáda Košice 2014“ (Prebúdzanie Katky). Program akcie na oba víkendové dni je zverejnení tu. Organizátormi akcie sú elezniná spolonos Slovensko, a. s., eleznice Slovenskej republiky, mesto Košice, Obianske zdruenie Detská eleznica a alšie organizácie.

Príte oslávi 130. narodeniny najstaršieho prevádzkovaného parného ruša na Slovensku a v strednej Európe U 36.003 Katky do Rušového depa v Košiciach!
 
HLAVNÝ PROGRAM
 
Sobota 26. apríla 2014 od 09:00 do 21:00 h
AS
AKCIA
09:00
Otvorenie rušového depa
09:30
Sprístupnenie vodárenskej vee
Výstava obrazov E. Cvengroša a T. Vinclera
Vagón – výstava netradiných mašiniek J. Nováka
Zaiatok premietania v kine
Modelové eleznice
09:45
Malý rušovodi a sprievodca jazdy rušom aj vláikom
10:00
Víta Vás Rozprávkovo - Tašíkovo
Príchod nostalgických vlakov
11:00
Slávnostné otvorenie Rušoparády 2014
11:10
Fanfáry KATKA 130
11:20
Rušoparáda na toni
12:20
Ukáka zbrojenia vodou historickou hasiskou striekakou
12:30
Promenádny koncert: Dychový orchester mladých mesta Košice
Okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
13:00
Pochod Ragtime – vystúpenie maoretiek
13:20
Krst nových elezniných rozprávok . Lehotského:
Zachráme Krutwiga, autogramiáda pod veou
13:45
Prepad ruša a prelet historických vojenských lietadiel
14:30
Anglická pošta – unikátne zápolenie historických rušov
15.00 – 16.00
Workshop pre malých parných rušovodiov
15:30
Odchod nostalgických vlakov z depa (o 16.00 zo stanice)
15:40
Druhá okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
16:30
Tretia okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
17:00
Zbrojenie lokomotív – ukáka práce zauhovacieho eriavu
20:00 – 21:00
Noné fotenie a paráda na toni vybraných vozidiel
21:00
Odchod Šlachtinej do Prešova
 
Nedea 27. apríla 2014 od 09:00 do 17:00 h
AS
AKCIA
09:00
Otvorenie rušového depa
09:30
Sprístupnenie vodárenskej vee
Výstava obrazov E. Cvengroša a T. Vinclera
Vagón – výstava netradiných mašiniek J. Nováka
Zaiatok premietania v kine
Modelové eleznice
10:00
Víta Vás Rozprávkovo - Tašíkovo
11:15
Príchod nostalgických vlakov
11:20
Okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
11:30
Promenádny koncert: Dychový orchester mladých mesta Košice
12:10
Fanfáry KATKA 130
12:15
Pochod Ragtime – vystúpenie maoretiek
12:30
Rušoparáda na toni
13:00
Druhá okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
13:15
Predstavenie nových elezniných rozprávok . Lehotského:
Zachráme Krutwiga, autogramiáda
13:25
Ukáka zbrojenia vodou historickou hasiskou striekakou
13:30
Polícia zasahuje – akná ukáka príslušníkov Policajného zboru
14:00
Malý sprievodca a rušovodi – vozenie pokrauje
14:10
Druhá okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
14:30
Skladanie elezniných konvojov
15:10
Tretia okruná jazda retro-autobusom Škoda ŠL
a do konca
Voný program
17:00
Koniec
 
 
SPRIEVODNÝ PROGRAM V SOBOTU A NEDEU:
 
- maovanie na tvár, lanovka, mini-zoo,
- nafukovacie atrakcie, hobíci, detske motorky, šmýkaka,
- tvorivé dielne a workshopy pre deti,
- 4x4 – výstava elezniných modelov,
- predaj elezniných suvenírov,
- rozprávkové mesteko - Tašíkovo,
- iví maskoti, trampolína,
- detské kino a detský kútik,
- výstava historickej hasiskej techniky.
 
 
Vstupné na akciu (+ programový bulletin zadarmo):
 
-        deti a dôchodcovia: 0,50 €,
-        dospelí: 1,- €,
-        rodinný lístok 2 rodiia + 2 a viac vlastných detí: 2,50 €.
 
Parný ruše U 36.003 Katka
Parný ruše U 36.003 Katka
 
elezniná doprava do rušového depa (kyvadlová doprava stanica Košice – rušové depo Košice):
 
Odchod vlakov zo stanice Košice kadú hodinu od 08:15 do 18:15 h.
Odchod vlakov z rušového depa kadú hodinu od 08:45 do 18:45 h.
  
Autobusová doprava do rušového depa
 
Dopravný podnik mesta Košice poas víkendu (26. - 27.4.2014) posilní dopravu na „Prebúdzanie Katky“. Akcia sa uskutoní v areáli Rušového depa na ulici Pri bitúnku.
 
Vzhadom na oakávaný zvýšený poet cestujúcich bude na trase Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeov – Rušové depo premáva bezplatná autobusová doprava. Odchody z Námestia Maratónu mieru budú kadú hodinu od 9:00 do 16:00 h a spä z Rušového depa taktie kadú hodinu od 9:30 do 16:30 h. V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich bude posila premáva operatívne a astejšie.
 
Odchody autobusov z jednotlivých zastávok sú uvedené TU!
 

 
NOSTALGICKÉ JAZDY
 
Piatok 25. apríla 2014
 
Bratislava – Liptovský Mikuláš – parný vlak s Albatrosom:
 
-        Bratislava hl. st. odchod 11:20 h,
-        Trnava 11:59 h,
-        Leopoldov 12:17 h,
-        Piešany 12:36 h,
-        Nové Mesto n. Váhom 12:55 h,
-        Trenín 13:20 h,
-        Púchov 13:49 h,
-        ilina 16:10 h,
-        Vrútky 16:43 h,
-        Kraovany 17:05 h,
-        Ruomberok 17:22 h,
-        Liptovský Mikuláš príchod 17:44 h.
 
Sobota 26. apríla 2014
 
Liptovský Mikuláš – Košice – parný vlak s Albatrosom:
 
-         Liptovský Mikuláš odchod 06:00 h,
-         Poprad-Tatry 07:00 h,
-         Spišská Nová Ves 07:30 h,
-         Kysak 08:30 h,
-         Košice príchod 08:45 h.
 
Prešov – Košice – parný vlak:
 
-         Prešov odchod 07:50 h,
-         Obišovce 08:15 h,
-         Kysak 08:31 h,
-         Košice príchod 08:45 h.
 
Košice – Prešov – elektrický vlak:
 
-         Košice (RD) odchod 15:30 h,
-         Košice (stanica) 15:45 h,
-         Kysak 16:08 h,
-         Obišovce 16:10 h,
-         Prešov príchod 16:30 h.
 
Medzev – Košice – Medzev – motorový vlak Medzevský expres:
 
-        Medzev odchod 08:00 h,
-        Jasov 08:08 h,
-        Moldava n. Bodvou 08:25 h,
-        Košice príchod 09:01 h.
 
-        Košice (RD) odchod 15:30 h,
-        Košice (stanica) 16:20 h,
-        Moldava n. Bodvou 17:00 h,
-        Jasov 17:16 h,
-        Medzev 17:23 h.
 
-        Medzev odchod 17:50 h,
-        Moldava n. Bodvou 18:11 – 18:50 h,
-        Košice príchod 19:30 h.
 
Seovce – Košice – Seovce – motorový vlak Seovská strela:
 
-        Seovce odchod 08:00 h,
-        Trebišov 08:15 h,
-        Michaany 09:00 h,
-        Košice príchod 09:55 h.
 
-        Košice (RD) odchod 15:30 h,
-        Košice (stanica) 16:10 h,
-        Trebišov 17:15 h,
-        Seovce 17:26 h.
 
-        Seovce odchod 17:35 h,
-        Trebišov 17:49 h,
-        Košice príchod 19:14 h.
 
Streda nad Bodrogom – Košice – motorový vlak Tokajský osobák:
 
-        Streda n. Bodrogom odchod 08:20 h,
-        Slovenské Nové Mesto 08:30 h,
-        erhov 08:38 h,
-        Michaany 09:00 h,
-        Košice príchod 09.55 h.
 
 
Nedea 27. apríla 2014
 
Prešov – Košice – parný vlak:
 
-         Prešov odchod 09:50 h,
-         Obišovce 10:15 h,
-         Kysak 10:45 h,
-         Kostoany n. Hornádom 11:00 h,
-         Košice príchod 11:10 h.
-         súbená jazda parných vlakov v úseku Kostoany n. Hornádom – Košice,
 
Margecany – Košice – motorový a parný vlak Rudohorský expres:
 
-         Košice odchod 07:40 h,
-         Margecany 08:35 – 08:45 h,
-         Gelnica 08:55 h.
 
-         Gelnica odchod 09:10 h,
-         Margecany 09:20 – 10:00 h (prípoj na parný vlak),
-         Kysak 10:35 h,
-         Kostoany n. Hornádom 11:00 h,
-         Košice príchod 11.10 h,
-         súbená jazda parných vlakov v úseku Kostoany n. Hornádom – Košice.
  
Okruná jazda v okolí KOŠÍC
 
Nedea 27. apríla 2014
 
-         Košice (RD) odchod 13:00 h,
-         Košice (stanica) 13:20 h,
-         Haniska pri Košiciach 13:42 h,
-         Krásna n. Hornádom 14:10 h,
-         Košice nákl. st. 14:17 h,
-         Košice príchod 14:20 h.
 
Pozn.: asy sa môu zmeni. Cestovné sa platí vo vlakoch.
 
 
Informácie o podujatí sú zverejnené aj tu:
 
www.rusnoparada.sk
www.facebook.com/rusnoparada
www.albatrosklub.sk
www.slovakrail.sk
www.dpmk.sk
 
Program akcie zverejnili organizátori.
Informané plagáty na stiahnutie sú  TU - TUTU!
 
Dovidenia v rušovom depe Košice, priatelia!

Home