eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������ky
Report z otvorenia 23. sezny na H 2014
Peter, 05.05.2014 (13776 pretan)

Prvý máj sa stal dom, kedy sa u tradine zaína sezóna na iernohronskej eleznici. Po roku som opä zašiel na Horehronie, aby som slávnostnú atmosféru zo zahájenie sezóny zail a zadokumentoval aj pre tých, ktorí sa ho nemohli zúastni. Pri tejto príleitosti bol zo Zvolena do Chvatimechu a Brezna vypravený aj mimoriadny historický vlak.

Do Chvatimechu som prišiel s predstihom. Chvíu som akal na mimoriadny historický vlak. Všimol som si, e na stanici H vo Chvatimechu nie sú pristavené iadne vlaky. Ako neskôr vysvitlo, na trati H medzi Chvatimechom a Hroncom bola výluka. Ešte pred príchodom historického vlaku zo Zvolena išiel rýchlik Horehronec. Krátko po om sa objavil aj historický vlak zo Zvolena, na ele ktorého bol Pomaran T 678.0012. Urobil som pár záberov a išiel do Hronca. Cestujúcich vlakmi H do Hronca odviezol autobus.
 
Horehronec
H 2014
 
Pomaran na ele historického vlaku zo Zvolena
H 2014
 
Zastávka Chvatimech
H 2014
  
V Hronci na návštevníkov akali dva vlaky, jeden parný a druhý motorový. Na rozdiel od iných rokov, zahájenie sezóny bolo skromnejšie. Po krátkej chvíli odišiel do ierneho Balogu a Vydrova prvý, parný vlak. Chvíu však trvalo, kým sa do Vydrova vybral aj motorový vlak.
 
Hronec - odstavená M 21.004
H 2014
 
Parný vlak do Vydrova pripravený na odchod
H 2014
 
Rába a deti
H 2014
 
Parný vláik odchádza...
H 2014
 
Motorový vlak do Vydrova
H 2014
  
Po odchode vlakov som zamieril do ierneho Balogu. Zdranie v Hronci z dôvodu akania na odchod motorového vlaku sa mi vypomstilo, pretoe pred iernym Balogom som u prvý parný vlak nestihol vyfoti. No uspokojil som sa aj s motorovým vlakom. Len o vlak prešiel, zamieril som rovno do Vydrova.
 
Pred iernym Balogom
H 2014
 
ierny Balog
H 2014
  
Pred Vydrovom sa mi našastie podarilo zastihnú aj parný vlak. Za ním išiel aj druhý, motorový vlak.
 
Parný vláik pred Vydrovom
H 2014
 
Parná mašinka na postrku
H 2014
 
Vo Vydrove bol v roku 2002 otvorený Lesnícky skanzen a kadorone 1. mája sa tu koná jeho slávnostné otvorenie. Práve sem sa priviezli cestujúci vláikmi bývalej lesnej iernohronskej elezniky. Poasie prialo akcii, take udí do skanzenu prišlo dos. Chvíu som sa prechádzal po skanzene, snaiac sa urobi pár záberov.  
 
Zastávka Vydrovo
H 2014
 
Exponát v skanzene
H 2014
 
alšia parná mašinka
H 2014
 
Big lykorút
H 2014
 
Informaný panel
H 2014
 
Kultúrny program
H 2014
 
 
Vlaky, ktoré priviezli návštevníkov postupne odišli spä do stanice v iernom Balogu, kam som zamieril aj ja.
 
Parný vláik odchádza do ierneho Balogu
H 2014
  
Na stanici H som sledoval „staniný ivot“, fotil a potom som sa išiel trochu osviei. H sa podarilo v Rakúsku zakúpi štyri úzkorozchodné osobné vozne, ktoré rozšíria jej vozový park. Vozne ešte v pôvodnom nátere boli odstavené v stanici.  
 
Stanica ierny Balog
Resita
H 2014
 
Depo - parná mašinka
H 2014
 
Depo - parná mašinka
H 2014
 
Vlak do Dobroa aká na odchod
H 2014
 
Osobné úzkorozchodné vozne z Rakúska...
H 2014
 
...ešte v pôvodnom nátere
H 2014
  
Blíil sa odchod prvého, motorového vlaku do Hronca. Vlak som vyfotil pri jeho odchode z ierneho Balogu a zamieril som domov.
 
Motorový vlak do Hronca
H 2014
  
Dka prevádzkovaných tratí H dosahuje v súasnosti asi 20 km a vlaky premávajú z Chvatimechu do ierneho Balogu, z ierneho Balogu do Vydrova a do Dobroa poda cestovného poriadku zverejneného na stránke H. Kadorone iernohronskú elezniku navštívi mnostvo návštevníkov, v minulom roku ich bolo vyše 47 tisíc.
 
Viac fotografií zo zahájenia 23. sezóny na H je vo fotoalbume. Foto: © autor.

Svisiace lnky:
iernohronsk eleznica zahjila 21. seznu (10.05.2012)
Oslavy 100. vroia iernohronskej eleznice (05.05.2009)
Z histrie iernohronskej eleznice (19.03.2009)
Slvnostn otvorenie sezny iernohronskej eleznice a Lesnckeho skanzenu 2008 (01.05.2008)
Otvorenie sezny na iernohronskej eleznici (30.04.2008)


Home