eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Obrzky z Gemeru (2.)
Peter, 17.05.2014 (53275 pretan)

V tomto koniacom týdni sme si dokonale uili monzúnové dade. Poasie opä raz vyíalo. Silný vietor a nepretritý dá spôsobovali problémy aj v elezninej doprave. V takom poasí pokia lovek naozaj nemusí, je najlepšie necestova. Predminulý týde však bolo poasie úplne iné, krásne májové slnené dni umonili kadému naerpa silu a optimizmus aj do rezervy. Ja som vyuil príleitos a zásobil som sa tak, e slnenou energiou som nabil svoje fotografie. S tou energiou sa teraz s Vami rád podelím.

 
754.005 na R 812 Sitno do Bratislavy za Tornaou
Obrázky z Gemeru
 
752.048 na Mn Lubeník – Plešivec pred zastávkou Gemerská Hôrka
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
757.011 na R 931 Ipe do Košíc
Obrázky z Gemeru
 
Dvojica 751 na Pn do Košíc v repke
Obrázky z Gemeru
 
750.300 na R 812 Sitno do Bratislavy za oltovom
Obrázky z GemeruObrázky z Gemeru
 
751.118 na Mn Lubeník – Plešivec
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
Dvojica 751.077 751.126 na Pn Kapušany pri Prešove – Stook
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
Ruše spolonosti CRW 740.595 s vápnom zo Slavca do Ruomberka
Obrázky z GemeruObrázky z Gemeru
 
Vlak s vápencom z Turne nad Bodvou do Slavca
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
Obrázky z GemeruObrázky z Gemeru

757.009 na R 811 Gemeran z Bratislavy do Košíc
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
757.011 na R 814 Domica do Bratislavy
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
757.011 na R 811 Gemeran do Košíc
Obrázky z Gemeru
 
736.017 na Pn Kapušany pri Prešove – Stook
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
754.052 na R 814 Domica do Bratislavy
Obrázky z Gemeru

754.056 na R 931 Ipe do Košíc
Obrázky z Gemeru
 
757.008 na R 812 Sitno do Bratislavy za Gemerskou Panicou
Obrázky z Gemeru
Obrázky z Gemeru
 
Vielka robotnica
Obrázky z Gemeru
 
Fotografie budú pridané do fotoalbumov. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home