eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Murnskou strelou na hradn hry
admin, 24.05.2014 (37384 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska pri Košiciach (KHKV) pripravil na sobotu 31. mája 2014 zaujímavú jazdu z Košíc do Muráa, kde sa budú kona hradné hry. Pre záujemcov je pripravená aj kyvadlová jazda z Muráa do Revúcej a spä. Historický motorový vlak má odchod o 7.15 h zo stanice Košice. Plánovaný príchod do Košíc je veer o 18.08 h.

Cestou do Muráa sa historický vlak na chvíu zastaví v Lubeníku, kde si záujemcovia môu prehliadnu expozíciu elezniného múzea. V Muráni sa môu výletníci prejs na Muránsky hrad, pozrie ukáky historického šermu skupiny Vis Fortis, skupiny sokoliarov sv. Bavona, ktoré budú prebieha na Vekej lúke. Mimochodom, poas Slovenského národného povstania bolo na Vekej lúke povstalecké letisko. Pripravený je aj alší program, súa vo varení gulášu, hry pre deti, huculská jazda a alšie atrakcie.
 
Murá
 
Milovníci elezníc sa môu opä raz previes po gemerskej lokálke, na ktorej bola osobná doprava zastavená od 1. mája 2011 a vychutna napríklad jazdu historickým vlakom v 17 ‰ stúpaní z Plešivca na Koniarsku planinu.
 
Pozvánka KHKV
Murá
 
Muránske hradné hry
Murá

 

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home