eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Za murnskou strelou do Mura
Peter, 01.06.2014 (34151 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach uskutonil v sobotu 31. mája 2014 mimoriadnu jazdu motorového vlaku z Košíc do Muráa, kde sa na Vekej lúke konali hradné hry. Pre návštevníkov bol pripravený atraktívny program. Ma však viac zaujímala samotná jazda historického vlaku, pretoe na trati 165 z Plešivca do Muráa je osobná doprava od 1. mája 2011 zastavená a toto bola jedinená príleitos vyfoti osobný vlak na tejto trati.

Ráno som zamieril do Plešivca. Tu ma na elezninej stanici akal Patrik, ktorý mi robil celý de spolonos. Pokali sme na príchod motorového vlaku z Košíc. Vlak bol zloený z dvoch motorových vozov radu M 131.1 medzi nimi bol vloený „prívešák“. Bol to teda celkom pekný motorový vláik. Urobili sme pár záberov a pobrali sme sa na tra. Historický vláik sme sledovali a do jeho cieovej stanice v Muráni. Vlak v podstate nestál v iadnej stanici, jedinú zastávku mal v Lubeníku, kde si cestujúci mohli pozrie zaujímavé exponáty v elezninom múzeu a prevádzku na modelovom koajisku.
 
Plešivec - M 131.1125 na ele vlaku
Muránska strela
  
Gemerská Hôrka zastávka
Muránska strela
  
Tra 165
Muránska strela
 
V oblúku pred Jelšavou
Muránska strela
 
Lubeník
Muránska strela
 
Prvá pomoc
Muránska strela
 
V elezninom múzeu
Muránska strela
 
Modelové koajisko
Muránska strela
  
Po príchode do Muráa sa cestujúci autobusmi odviezli na spomínané hradné hry. My sme na osirelej stanici chvíu fotili odstavenú súpravu. Takmer štvorhodinovú prestávku sme s Patrikom vyuili aj na výlet k tunelu pod Dielikom. ia, pred tunelom bolo tak mokro, e bez iiem sa nedalo k nemu dosta. Aspo z diaky som urobil záber.
 
V Muráni po príchode
Muránska strela
 
Odstavená súprava
Muránska strela
 
Aj s hradným bralom Cigánka
Muránska strela
 
Kto?
Muránska strela
 
Tunel pod Dielikom
Muránska strela
  
Popoludní bola naplánovaná kyvadlová jazda z Muráa do Revúcej. Záujemcov však nebolo vea, preto do Revúcej išiel len sólo motorový voze. Na sme si najprv pokali pred Revúcou a potom sme sólo „motorku“ vyfotili aj v stanici.
 
Sólo jazda M 131.1538
Muránska strela
 
Revúca
Muránska strela
  
Do Muráa sme sa u nevrátili, ale na vlak do Košíc sme pokali na zastávke Revúcka Lehota. Budova zastávky nie je stará, bola postavená asi pred 35 rokmi, na prízemí bola akáre, poklada a alšie sluobné priestory. Na poschodí je byt, kedysi bol obývaný. Dnes je budova opustená a chátra. Evidentne je poškodená strecha a do budovy zateká. ia, aj to je dôsledok toho, e osobná doprava na trati nefunguje. K rýchlikom, ktorých teraz z Košíc do Bratislavy a opaným smerom chodí viac, sa udia nemajú ako dosta. Škoda, e na ministerstve dopravy nenašli doteraz toko odvahy, aby dopravu na tejto trati obnovili.
 
Revúcka Lehota - budova zastávky
Muránska strela
 
Vlak do Košíc
Muránska strela
  
Ke historický motorový vlak prešiel pobrali sme sa aj my, cestou do Plešivca sme vlak ešte párkrát vyfotili. Dokonca na Koniarskej planine sa ukázalo aj slnieko. Posledný záber sme urobili pred Roavou. Potom som Patrika odviezol na stanicu v Roave, kde sme sa rozlúili.
 
Na Koniarskej planine
Muránska strela
 
Opä Gemerská Hôrka zastávka
Muránska strela
 
Pred Roavou
Muránska strela
  
Záverom treba vyjadri poakovanie organizátorom. Sná sa Magda a ubka do Muráa opä a oskoro vyberie. Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home