eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 173
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak
Peter, 03.08.2014 (38840 pretan)

Klub historickej techniky pri RD Zvolen vera, 2. augusta 2014, pre záujemcov usporiadal mimoriadnu jazdu parného vlaku na jednej z najkrajšej elezninej trati u nás. Tra ervený Skala – Mlynky si tento prívlastok celkom iste zaslúi. Vera som teda zašiel do ervenej Skaly, odkia historický vlak vychádzal. Tu na stanici u akala pripravená súprava (3xCi+1xZ), na ele ktorej spokojne odfukoval 105 roný parný ruše 422.0108 známy aj ako Malý býek. Aj napriek svojmu veku ruše stúpanie na trati hravo zvládol, oho dôkazom je aj táto fotoreportá. Na poiarnom vlaku bol motorový ruše 466.0253 (pielstick).

Na trati ervená Skala – Mlynky je viacero zaujímavých objektov, medzi ktoré urite patrí sluka v Telgárte s tunelom a viaduktom, taktie Chmarošský viadukt a mnostvo alších tunelov. V tuneli pod Besníkom je najvyššie poloené miesto na našich elezniných tratiach s normálnym rozchodom. Od vrcholového bodu v Besníckom tuneli tra klesá do údolia Hnilca a za Dobšinskou adovou Jaskyou prechádza tzv. Stratenským labyrintom. Cestujúci vlakom majú jedinenú príleitos kocha sa okolitou nádhernou prírodnou scenériou.
 
Mimoriadny historický parný vlak som postupne vyfotil na viacerých miestach.
 
ervená Skala - parný a poiarny vlak
Parný vlak
 
T 466.0253 na ele poiarneho vlaku
Poiarny vlak
 
Rýchlik Horehronec
Rýchlik Horehronec
 
Unikátny viadukt Chmaroška a historický parný vlak
Parný vlak
 
Dedinky
Parný vlak
 
Poklad v podobe parného vlaku na Striebornom jazere
Parný vlak
 
Parný vlak vchádza do stanice Mlynky
Parný vlak
 
Konená stanica
Parný vlak
 
105 roný parný ruše 422.0108
Parný ruše 422.0108
 
Poiarny vlak
Poiarny vlak
 
Obiehanie
Mlynky
 
Chvía pre oddych
Mlynky
 
Motorka 812.042
Motorka
 
Pred stanicou Dobšinská adová Jaskya
Parný vlak
 
Pod Besníkom
Parný vlak
 
Pri prameni Hrona
Parný vlak
 
Výjazd z tunela v Telgárte
Parný vlak
 
V Telgárte
Parný vlak
 
Poiarny vlak pod Besníkom
Poiarny vlak
 
Záverom chcem vyjadri svoje poakovanie organizátorom z KHT Zvolen za akciu a príjemne strávenú sobotu. Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home