eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Nkladn vlak PS na Gemeri
Peter, 20.08.2014 (35096 pretan)

Koncom minulého týda sa objavili informácie o tom, e na Gemer by mal ís nákladný vlak spolonosti PS pre kalamitné drevo. Na vlaku mal poda informácií ís okuliarnik a dokonca aj meliak. Kee tento vlak predstavoval urité spestrenie elezniného ivota na gemerských lokálkach, rozhodol som sa ho sledova a prípadne poda moností aj vyfoti.

V pondelok okolo poludnia na stanicu v Roave naozaj prišiel spomínaný nákladný vlak zloený z 24 vozov DB radu Snps. Na jeho ele bol motorový ruše radu 750 vo farbách spolonosti s oznaením 468.002-4 zaregistrovaný v Maarsku. as vozov bola urená pre nakládku v Betliari, alšie vozne urené pre nakládku v Revúcej a Muráni zostali odstavené v stanici. Krátko na to, ako do stanice prišiel manipulaný vlak z Dobšinej, bol vypravený vlak PS do Betliara. Ja som na pokal hne za stanicou v Roave, potom som zašiel aj do Betliara, kde sa mi podarilo urobi pár záberov.
 
Nákladný vlak s rušom PS na trati 167
Vlak PS
 
Betliar - posun
Vlak PS
  
Ruše mal ís ešte v pondelok popoludní so zostávajúcimi vozami do Revúcej a Muráa, no z nejakých dôvodov vlak do Muráa išiel a na druhý de. To som vyuil a najprv som vyfotil motorový ruše ako Rv do Roavy. Potom som na nákladný vlak pokal vo Vidovej a na trati 165 som vlak sledoval a do cieovej stanice v Muráni.  
 
Rv Betliar - Roava
Vlak PS
 
Nákladný vlak v stúpaní na Koniarsku planinu
Vlak PS
 
Vlak schádza do Hucína
Vlak PS
Vlak PS
Vlak PS
 
Jelšavská Teplica
Vlak PS
 
Lubeník
Vlak PS
 
Revúcka Lehota - Mokrá Lúka
Vlak PS
 
Revúca
Vlak PS
 
Nákladný vlak PS v Revúcej
Vlak PS
 
Pred Muráom
Vlak PS
 
Motorový ruše 750.167 s hradným bralom v Muráni
Vlak PS
 
V priebehu verajšieho a dnešného da boli vozne naloené, preto sa vlak dnes podveer vrátil z Muráa do Roavy. Vzhadom na hmotnos vlaku išiel vlak z Hucína do Plešivca dvakrát.  
 
Murá - vlak pripravený na odchod
Vlak PS
 
Revúca - posun
Vlak PS
 
Prvá várka naloených vozov do Plešivca
Vlak PS
 
Do Roavy boli prepravené aj vozne naloené v Betliari. Motorový ruše vozne prepraví do Hanisky pri Košiciach, odkia ich budú aha elektrické rušne radu 140 spolonosti PS. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor & elezniné múzeum v Lubeníku

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home