eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������ trate
Tunel pod Homlkou 2014
Peter, 28.08.2014 (15564 pretan)

Od mojej prvej návštevy tunela pod Homôlkou uplynulo u dos asu. Na tunel som sa bol pozrie viackrát, prvý krát to bolo v roku 2008, kedy som priniesol aj prvé informácie o tomto tuneli na nedostavaných Gemerských spojkách. Dnes som do Slavošoviec a Magnezitoviec opä zašiel. o sa od mojej prvej návštevy v Kopráši a Slavošovciach zmenilo? Nu porovnajte sami, ako sa úsilie samospráv, teda obcí Slavošovce a Magnezitovce, pretavilo do výslednej podoby. 

 
Slavošovce
 
Vstupný areál
Tunel pod Homôlkou
 
Ohradená stavebná jama s ústím do tunela
Tunel pod Homôlkou
 
Schody do tunela
Tunel pod Homôlkou
 
Upravený vstup do tunela
Tunel pod Homôlkou
 
avá strana vchodu do tunela
Tunel pod Homôlkou
 
Pohad z tunela von
Tunel pod Homôlkou
 
Staršia informaná tabua
Tunel pod Homôlkou
 
Magnezitovce – Kopráš
 
Schody k tunelu
Tunel pod Homôlkou
 
Pohad zhora na vstup do tunela
Tunel pod Homôlkou
 
Zárez vedúci k tunelu
Tunel pod Homôlkou
 
Vstup do tunela
Tunel pod Homôlkou
 
V letnom dni z tunela vystupuje vodný opar
Tunel pod Homôlkou
 
Besiedka pre návštevníkov
Tunel pod Homôlkou
 
Na návštevu tunela ste všetci srdene pozvaní. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Putovanie po Gemerskch spojkch: Revca Tisovec (zemno-technick tdia dostavby elezninej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch V.: Revca - tunel pod Dielikom (07.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom (09.05.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch III.
Magnezitovce (Mnany - Kopr)
(18.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch II.: Kopr - tunel pod Homlkou (08.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch I. Slavoovce (07.02.2008)


Home