eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������kladn������������ doprava
Slavoovce ete ij
Peter, 04.09.2014 (12503 pretan)

Neuplynul ani týde od mojej poslednej návštevy Slavošoviec a dnes som tam opä zašiel. Minulý piatok išiel do Slavošoviec historický motorový vlak z Košíc, škoda len, e naspä do Košíc vlak išiel skôr, ako bolo v pláne. Vyuil som dnešné pekné a vskutku letné poasie a do Slavošoviec som opä zašiel. Dôkaz o tom, e aj malá a mono pre niektorých aj zabudnutá stanica na zabudnutej lokálnej trati môe oi, je tu. Tri rušne, mnostvo vozov a posunovanie sem a tam, rados sledova.

Stanica Slavošovce je poslednou stanicou na trati 166 z Plešivca. Osobná doprava bola aj na tejto gemerskej trati zastavená doasne naveky 3. februára 2003. Odvtedy na trati z Plešivca do Slavošoviec chodia len sporadické nostalgické vlaky a nákladné vlaky. V utorok a štvrtok chodí do Slavošoviec manipulaný vlak, ale v súasnosti kvôli odvozu kalamitného dreva chodia nákladné vlaky na tejto trati astejšie. Vyuil som dobré poasie a do Slavošoviec som sa dnes zašiel pozrie. Na prvý pohad nudne vyzerajúca stanica, ila aj dnes svoj ulý elezniný ivot. Pobyt manipulaného vlaku v Slavošovciach a jeho návrat do Plešivca som dnes zadokumentoval, ako pamiatku na tých, ktorí túto tra v údolí potoka Štítnik kedysi dávno postavili.
 
Slavošovce
tra 166
 
6x Hbis
tra 166
 
Stanica
tra 166
 
742.400-5 posunuje
tra 166
 
751.129-8 posunuje
tra 166
 
Slavošovce
tra 166
 
Posun
tra 166
 
Posun
tra 166
 
742.400-5 posunuje
tra 166
 
Rosnika T 334.0099 posunuje
tra 166
 
T 334.0099
tra 166
 
751.129-8
tra 166
 
Motorový ruše T 334.0099 tlaí vozne do závodu
tra 166
 
Slavošovce
tra 166
 
Mn Slavošovce - Plešivec, tra 166
tra 166
 
Roštár
tra 166
 
Roštár
tra 166
 
Tra 166
tra 166
 
Cieová stanica - Plešivec
tra 166
 
751.129-8 na konci súpravy Mn
tra 166
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Gemersk expres do tunela nezaiel (30.08.2014)
Magda sa vybrala do ttnika (20.09.2013)
Miestna eleznica Pleivec Slavoovce (12.11.2009)


Home