eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Murnsky manipulk (2.)
Peter, 20.09.2014 (32025 pretan)

Odvoz kalamitného dreva z Muráa pokrauje aj v septembri tohto roka. U zaiatkom augusta t. r. som do Muráa zašiel, o om je tu na stránkach magazínu elezniné.info fotoreportá. Kalamita postihla okolité lesy do takej miery, e ešte stále prebieha likvidácia polomu. Vaka tomu na Gemeri oila aspo nákladná elezniná doprava a okrem trate do Muráa aj na alších gemerských tratiach. alšia fotoreportá z Muráa je tu.

Vyuil som celkom príjemné letné poasie, o bol tohto roku v lete obasný jav, a zaiatkom septembra som do Muráa opä zašiel. Vedel som, e manipulaný vlak tu ide s ôsmimi nákladnými vozami. Také dlhé nákladné vlaky do Muráa nechodili ani vtedy, kedy tu chodili pravidelne. O Muráni a elezninej doprave do tejto stanice je tu u popísané dos, preto len s krátkym komentárom sú tu fotografie z Muráa.
 
eleznice SR u dávnejšie avizovali svoj záujem zruši elezninú tra z Lubeníka do Muráa. Práve preto som do Muráa zašiel.
 
Motorový ruše 751.129 z Plešivca priviezol do Muráa 8 prázdnych vozov radu Eas. Také dlhé súpravy na nákladných vlakoch tu nechodili ani v asoch, kedy tu bene chodili osobné vlaky a nákladné vlaky. Našastie v Muráni sú staniné koaje dostatone dlhé. V stanici na manipulanej koaji akalo pä naloených vozov radu Eas. Viac o pobyte manipulaného vlaku v Muráni napovedia fotografie.  
 
Manipulaný vlak vchádza do stanice
Mn v Muráni
 
Také dlhé súpravy nákladných vlakov sú v tejto stanici výnimoné
Mn v Muráni
 
Motorový ruše obieha súpravu
Mn v Muráni
 
Posun
Mn v Muráni
 
Tri nákladné vozne su pristavené na nakládku na vleke ŠL
Mn v Muráni
 
Murá
Mn v Muráni
 
Ruše posunuje s piatimi prázdnymi vozami
Mn v Muráni
 
Pä naloených vozov je prestavených z manipulanej koaje na koaj . 1
Mn v Muráni
 
Posun s prázdnymi vozami
Mn v Muráni
 
Motorový ruše posunuje
Mn v Muráni
 
Manipulaný vlak je pripravený na odchod
Mn v Muráni
  
Na manipulaný vlak z Muráa do Plešivca som chvíu akal na trati, ale mohutná búrková oblanos rozhodla tak, e vlak som viac nevyfotil. Sná na budúce. © autor 

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home