eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 11.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rekontrukcia priecestia v oltove
Peter, 27.09.2014 (47492 pretan)

eleznice Slovenskej republiky nedávno zrekonštruovali elezniné priecestie v oltove. Z Gemerskej Hôrky do výhybne oltovo bola v rámci výstavby juného ahu vybudovaná druhá koaj, preto je tra v tomto úseku dvojkoajná. V katastri obce oltovo sa nachádza lom, z ktorého denne vozí mnostvo akých nákladných áut sypké materiály.

K lomu vedie úelová komunikácia, ktorá kriuje dvojkoajnú elezninú tra. Kadodenná premávka akých nákladných áut sa zrejme nepriaznivo prejavila nielen na opotrebovaní elezniného priecestia na prístupovej ceste k lomu, ale aj na priahlých úsekoch oboch tratí. Preto SR realizovali obnovu nielen priecestia, ale aj komplexnú obnovu oboch koají v priahlom úseku. V blízkosti priecestia sa nachádzajú aj oceové mosty nad riekou Slaná. Do oltova zvyknem zájs foti vlaky, preto mojej pozornosti táto rekonštrukcia neunikla a pár záberov z nej je v tejto fotoreportái.  
 
Príjazdová komunikácia k lomu
oltovo - tra 160
 
Ruše SR 730.621 na ele pracovného vlaku
oltovo - tra 160
 
Priecestie poas rekonštrukcie
oltovo - tra 160
 
Podbíjaka ASP
oltovo - tra 160
 
Nedokonené kriovanie koají s cestou
oltovo - tra 160 oltovo - tra 160
 
Pohad smerom k mostom nad riekou Slaná
oltovo - tra 160
 
Rýchlik do Bratislavy prechádza pomalou jazdou úsekom
oltovo - tra 160 
 
Obnovené priecestie
oltovo - tra 160
 
Dtto
oltovo - tra 160
 
Ide vlak
oltovo - tra 160 
 
Nákladný vlak do Košíc
oltovo - tra 160
 
Rekonštruovaný úsek
oltovo - tra 160
 
Viac fotografiíz rekonštrukcie priecestia v oltove je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home