Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
������������elezni������������ky
Historický kalendár (2.): Ružomberok – Korytnica kúpele
Peter, 28.09.2014 (7960 prečítané)

Dnes si pripomíname 40. výročie od zastavenia železničnej dopravy na trati z Ružomberka do Korytnice. Táto trať dlhá asi 23 kilometrov mala rozchod 760 mm a viedla z Ružomberka cez Biely Potok a Liptovskú Osadu do kúpeľov Korytnica. Jej existenciu na stanici v Ružomberku dnes pripomína pomník parnej lokomotívy U 37.006 neďaleko prijímacej budovy železníc.

Prevádzka na trati bola zastavená od 26. mája 1974, na žiadosť Zväzu protifašistických bojovníkov bola prevádzka na trati predĺžená do skončenia osláv 30. výročia SNP. Následne bola dňa 28. septembra 1974 doprava na tejto úzkorozchodnej trati definitívne zastavená.
 
Verš L. Pallaya na pamätnej doske:
 
Tu stojíš mĺkva
s vráskavou tvárou
no hrdá sebou
činmi hôrnych bratov
na ktoré sa nikdy nezabúda
 
U 37.006
U37.006
 
Pomník v Ružomberku
U37.006
 
dtto
U37.006
 
Parný rušeň U 37.006 v Ružomberku
U37.006
 
Mapka areálu kúpeľov
Korytnica
 
Nezabúdajme!
 
Foto: © autor

Home