eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 173
S Papagjom na Horehronie
Peter, 30.09.2014 (39120 pretan)

V sobotu, 27. septembra 2014, Klub historických elezniných vozidiel Poprad uskutonil mimoriadnu jazdu parného vlaku z Popradu cez Margecany do ervenej Skaly a spä. Na ele vlaku bol parný ruše 477.013 „Papagáj“. Túto akciu sme si nenechali ujs. Bola to dobrá príleitos na stretnutie s Norom, ktorému sa tento týde zaal nový školský rok. Preto sme si dohodli stretnutie v ervenej Skale, kam Noro pricestoval parným vlakom z Margecian.

Ja som sa do ervenej Skaly vybral autom. Cestou tam kadý z nás urobil pár záberov parného vlaku. Ja som na parný vlak pokal pri prameni Hrona, potom sa mi vlak podarilo vyfoti aj v Telgárte pri výjazde z tunela. Ke vlak prešiel, zamieril som do ervenej Skaly, kde som sa stretol s Norom. Tak ako ostatní výletníci, krátku prestávku v ervenej Skale sme vyuili na fotenie. Na svoj odchod tu akal aj manipulaný vlak, take stanica bola o chvíu plná vlakov a obsadené boli všetky dopravné koaje. Krátko po príchode parného vlaku z Popradu mal príchod aj rýchlik Horehronec do Margecian. Na jeho ele bol motorový ruše 754.055-2. Horehronec musel v stanici chvíu aka na príchod poiarneho vlaku. Na poiarnom vlaku išiel motorový ruše „pielstick“ T 466.0254. Po príchode poiarneho vlaku rýchlik Horehronec pokraoval do svojej cieovej stanice a na stanici sa zaalo posunova. Urobili sme pár záberov z posunu a ke sa blíil as odchodu parného vlaku spä do Dobšinskej adovej Jaskyne nasadli sme do auta a premiestnili sme sa do Telgártu. Tu sme pokali na parný vlak pri unikátnom viadukte Chmaroška. Parný vlak mal v Dobšinskej adovej Jaskyni plánovanú prestávku, po ktorej mal pokraova do Popradu. Kee bol as na obed a prestávka sa kvôli meškaniu skrátila, neakali sme na poiarny vlak, ale išli sme sa najes do Ranu pod Ostrou skalou. Po dobrom obede sme sa presunuli na stanicu. Z Dobšinskej adovej Jaskyne do Popradu išiel parný vlak spojený s poiarnym a na jeho ele bol pielstick T 466.0254. Do odchodu vlaku zostávalo ešte pár minút, ktoré sme vyuili na fotenie stanice s protiahlého kopca. Pred odchodom mimoriadneho historického vlaku spä do Popradu som sa rozlúil s Norom, pretoe som chcel vlak vyfoti ešte pri priehrade v Dedinkách. Krátko po mojom príchode k priehrade sa z tiesavy vynoril aj „môj“ vlak. Po stlaení spúšte som zamával výletníkom a aj ja som zamieril domov.
 
Parný vlak v Margecanoch
S papagájom na Horehronie
 
Mníšek nad Hnilcom
S papagájom na Horehronie
 
Dobšinská adová Jaskya
S papagájom na Horehronie
 
Besník
S papagájom na Horehronie
 
Telgárt
S papagájom na Horehronie
 
ervená Skala
S papagájom na Horehronie
 
Ruše 754.055 na ele R 821 Horehronec
S papagájom na Horehronie
 
Poiarny vlak prichádza...
S papagájom na Horehronie
 
Rýchlik Horehronec odchádza...
S papagájom na Horehronie
 
Parný vlak pripravený na odchod
S papagájom na Horehronie
 
Telgárt - viadukt Chmaroška
S papagájom na Horehronie
 
Stanica Dobšinská adová Jaskya a Ostrá skala
S papagájom na Horehronie
 
Vlak do Popradu
S papagájom na Horehronie
 
Dedinky
S papagájom na Horehronie
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © Norbert Mondek & Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home