eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Netradin miesto, netradin fotografie
Peter, 29.10.2014 (48574 pretan)

Vera dopoludnia mi prišla esemeska. Jeden môj dobrý priate chcel prís na Gemer foti vlaky a navrhol mi, aby som mu robil spoloníka. Súhlasil som a nielen preto, e malo ís o netradiné fotenie vlakov. Moja zvedavos ma hnala na dohodnuté miesto stretnutia, ale ani som netušil, akú tortúru kvôli foteniu vlakov postúpim. Poda dohody sme sa s priateom stretli v Slavci.

Presunuli sme sa po hlavnej ceste I/50 k miestu, kde odbouje turistický chodník znaený ltou farbou a vyrazili sme. Primeraným tempom sme stúpali na Plešiveckú planinu. V drunom rozhovore sme prekonávali znané stúpanie, robiac si obasné prestávky. Trvalo asi hodinu a pol, kým sme sa dostali na netradiné miesto. Samozrejme, e nás to stálo dos síl, ale výsledok stál za to. Výhad na údolie rieky Slanej s panorámou Silickej planiny, Roavy a jej okolia bol úchvatný a bola to pre nás zaslúená odmena. Len o sme sa trochu vydýchali, ozvalo sa dunenie vlaku od Plešivca, na ktorom sa u poda zvuku dali rozpozna rušne radu 751. Z tohto netradiného miesta sme potom fotili aj alšie vlaky, ktoré sa postupne objavili na trati. Ke sa slnko unavilo a kleslo príliš nízko, rozhodli sme sa pre zostup, aby sme sa dolu dostali ešte pred súmrakom. Zostup nám trval nieo vyše hodiny. Spokojný s výletom sme sa v Slavci rozlúili s tým, e na toto miesto sa urite opä vyberieme foti.
 
Panoráma údolia rieky Slaná
Netradiné miesto, netradiné fotografie Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Nákladný vlak do Košíc
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Stanica Roava
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Opä nákladný vlak do Košíc
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Vápencový vlak s tromi 751 na ele 20141028_7640_3x751pn520
 
Dtto
20141028_7640_3x751pn520
 
S panorámou Silickej planiny
20141028_7640_3x751pn520
 
Manipulaný vlak z Dobšinej
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
O kúsok blišie
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Meškajúci R 811 Gemeran prechádza výhybou Brzotín
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Špión
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
R 814 Domica stojí v stanici
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
R 814 Domica do Bratislavy
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
O kúsok blišie
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Cisternový vlak s dvomi modrými 752
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
O kúsok blišie, ale u v tieni
Netradiné miesto, netradiné fotografie
 
Viac netradiných fotografií je vo fotoalbume. Text a foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home