Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
R������������zne inform������������cie
Železnice na Slovensku v číslach (2.)
admin, 14.01.2015 (6553 prečítané)

Železnice na území Slovenska majú viac ako 160 ročnú tradíciu. Začali vznikať prvej polovici 19. storočia. Od tej doby železničné trate na Slovensku nielen vznikali, ale i zanikali. To, akú dĺžku má železničná sieť na Slovensku a niektoré ďalšie základné údaje o slovenských železniciach sú uvedené v článku. Údaje budú priebežne dopĺňané, v závislosti od zmien, ktorými železnice prechádzajú. Ide nielen o modernizáciu železničných tratí, výstavbu nových mostov, tunelov a pod., ale žiaľ aj o rušenie železničných tratí.

Základné údaje o železničnej infraštruktúre
 
ŽELEZNIČNÉ TRATE A STAVBY
rok:
2013
2012
2011
2010
2009
2002
Celková stavebná dĺžka tratí spravovaných *
km
3 631
3 631
3 624
3 622
3 623
3 657
Celková stavebná dĺžka tratí prevádzkovaných **
km
3 595
3 600
3 593
3 592
3 592
 
 - - z toho trate:
 
 
 
 
 
 
 
 - - jednokoľajné
km
2 615
2 614
2 607
2 607
2 608
2 638
 - - dvojkoľajné a viackoľajné
km
1 017
1 017
1 017
1 015
1 015
1 019
 - - širokorozchodné
km
99
99
99
99
99
100
 - - s normálnym rozchodom
km
3 482
3 482
3 475
3 473
3 474
3 507
 - - úzkorozchodné
km
50
50
50
50
50
50
 - - neelektrifikované
km
2 045
2 045
2 046
2 045
2 046
2 101
 - - elektrifikované
km
1 589
1 586
1 578
1 577
1 577
1 556
 - - - v tom:
 
 
 
 
 
 
 
 - - - AC 25 kV / 50 Hz
km
762
759
759
760
760
738
 - - - DC 3 000 V (1 500 V, 600 V)
km
827
819
819
817
817
818
Rozvinutá dĺžka trakčného vedenia
km
5 008
4 969
 
 
 
 
 - jednofázové trakčné vedenie
km
2 279
2 279
 
 
 
 
 - jednosmerné trakčné vedenie
km
2 729
2 690
 
 
 
 
Napájacie a spínacie stanice
ks
92
92
 
 
 
 
 - jednofázové trakčné napájacie stanice
ks
12
12
 
 
 
 
 - jednosmerné trakčné napájacie stanice
ks
36
36
 
 
 
 
 - podporné meranie
ks
3
3
 
 
 
 
 - jednofázové spínacie stanice
ks
18
18
 
 
 
 
 - jednosmerné spínacie stanice
ks
20
20
 
 
 
 
 - jednosmerné trakčné vedenia
km
3
3
 
 
 
 
Stavebná dĺžka koľají celkom
km
6 888
6 895
6 878
6 876
6 875
6 878
 - hlavné koľaje
km
4 650
4 650
4 643
4 637
4 638
4 677
 - ostatné staničné koľaje
km
2 238
2 245
2 235
2 239
2 237
2 201
Počet výhybiek
ks
8 484
8 477
8 503
8 529
8 539
8 787
Počet výhybkových jednotiek
ks
9 398
9 407
9 417
9 476
9 488
9 823
Počet mostov
ks
2 314
2 324
2 317
2 321
2 303
2 283
 - oceľové mosty
ks
445
454
450
455
455
504
 - masívne mosty
ks
1 869
1 870
1 867
1 866
1 848
1 779
Celková dĺžka mostov
m
51 316
50 644
52 401
52 154
52 154
46 762
Počet tunelov
ks
76
76
75
75
75
76
 - jednokoľajné tunely
ks
68
68
68
68
68
69
 - dvojkoľajné tunely
ks
8
8
7
7
7
7
Celková dĺžka tunelov
m
45 004
45 004
43 229
43 229
43 229
43 375
 
 
 
 
 
 
 
 
ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA
rok:
2013
2012
2011
2010
2009
2002
Traťové zabezpečovacie zariadenia
 
 
 
 
 
 
 
Automatický blok:
km
670
670
670
670
670
690
 - jednosmerný automatický blok
km
129
129
129
129
129
280
 - obojsmerný automatický blok
km
541
541
541
541
541
410
Automatické hradlo
km
512
512
512
512
512
42
Poloautomatický blok:
km
762
762
762
762
762
1 206
 - reléový poloautomatický blok
km
624
624
624
624
624
852
 - hradlový poloautomatický blok
km
138
138
138
138
138
352
Trate s telefonickým dorozumievaním
km
1 556
1 556
1 620
1 620
1 620
2 010
Staničné zabezpečovacie zariadenia (ZZ)
 
 
 
 
 
 
 
 - dopravne s mechanickým ZZ
ks
148
148
159
159
159
250
 - dopravne s elektromechanickým ZZ
ks
68
68
76
76
77
102
 - dopravne s reléovým ZZ
ks
151
151
151
151
151
129
 - dopravne s ostatným ZZ
ks
84
84
75
75
75
308
 - dopravne s elektronickým ZZ
ks
24
24
21
20
19
1
 - trate s diaľkovo ovládaným ZZ (dispečerom)
km
323
323
339
339
252
35
Vlakové zabezpečovacie zariadenie
 
 
 
 
 
 
 
Trate s prenosom informácií na vlakový zabezpečovač
km
851
851
762
762
670
554
Železničné priecestia
ks
2 149
2 160
2 205
2 219
2 220
2 265
Nezabezpečené priecestia
ks
1 061
1 072
1 126
1 138
1 144
1 322
Zabezpečené priecestia
ks
1 088
1 088
1 079
1 081
1 076
1 159
 - mechanické závory ***
ks
60
110
94
98
100
176
 - svetelné PZZ
ks
977
978
985
983
976
983
 - trvale zamknuté
ks
42
 
 
 
 
 
- priecestné zariadenia mechanické (PZM 0)
ks
9
 
 
 
 
 
Spádoviskové zabezpečovacie zariadenia
 
 
 
 
 
 
 
Mechanizované spádoviská
ks
5
5
7
7
6
8
Poloautomatizované spádoviská
ks
2
2
1
1
1
0
Automatizované spádoviská
ks
2
0
2
1
1
1
Koľajové brzdy
ks
214
214
214
88
88
87
 
* K stavebnej dĺžke spravovaných tratí nie sú započítané zrušené trate Rimavská Sobota – Poltár (29,522 km) a Devínske Jazero – Stupava (6,575 km) v celkovej dĺžke 36,097 km.
 
** K stavebnej dĺžke prevádzkovaných tratí nie sú započítané trate s pozastavenou prevádzkou Komárno – Kolárovo (km 25,908), Žabokrecká spojka (km 1,278), Turňa nad Bodvou – MÁV (km 3,139), Michaľany - Lastovce (0,719 km) v celkovej dĺžke 31,045 km.
 
*** Do roku 2012 vrátane trvale zamknutých.
 
Trate zrušené pred rokom 2000
 - Štrba - Štrbské Pleso (parná úzkorozchodná ozubnicová železnica 1000 mm)
 - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom (úzkorozchodná trať 1000 mm)
 - Banská Bystrica - Harmanec
 - Počkaj - Baňa Lucia
 - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (úzkorozchodná trať 1000 mm)
 - Hronská Breznica - Banská Štiavnica (úzkorozchodná železnica 1000 mm)
 - Trstená - Suchá Hora
 - Lučenec - Halič
 - Ružomberok - Korytnica kúpele (úzkorozchodná trať 760 mm)
 - Trebatice - Rakovice
 
Trate zrušené od roku 2000
 - Kvetoslavov - Šamorín
 - Rimavská Sobota - Poltár
 - Stupava - Devínske Jazero
 - Breznička - Katarínska Huta (?)
 
Trate s pozastavenou prevádzkou
 - Komárno - Kolárovo
 - Žabokrecká spojka
 - Turňa nad Bodvou - štátna hranica SR/H
 - Margecianska spojka
 - Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš
 
Pozn. Pre zobrazenie celej tabuľky stlačte na ikonu tlačiarne, stránka sa zobrazí v novom okne.

Home