eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������ajov������������ vozidl������������
Elektrick rue radu 242 (spomienka na pleche)
Peter, 26.01.2015 (9062 pretan)

Donedávna bolo na slovenských tratiach moné v prevádzke vidie elektrické rušne D radu 242, prezývané „plechá“. Rušne tohto radu sú konštrukne odvodené od rušov radu 240, priom pojazd a elektrická as je v podstate zhodná. Výrobu alších elektrických rušov pre striedavý trakný systém 25 kV, 50 Hz si vyiadala pokraujúca elektrifikácia. Z dôvodu vysokej ceny sklolaminátu boli skrine rušov vyrobené z oceových plechov, od oho je odvodená aj ich prezývka.

Ruše radu 242 je skriového vyhotovenia. Skria je uloená na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Ruše je univerzálny, urený je pre vozbu nákladných, osobných vlakov a rýchlikov. Okrem iného tvaru skrine ruša a pouitého materiálu na jej výrobu, bola vypustená elektrodynamická brzda a alšie zmeny sú aj v pomocných obvodoch. Vyrobených bolo celkom 86 rušov, ktorým boli pridelené inventárne (poradové) ísla od 201 do 286. Zaujímavosou je, e pre Bulharsko bolo vyrobených 159 rušov s oznaením 43R BD.
 
Rušne radu 242 boli dislokované len na území R a po rozdelení SFR pripadli eským dráham. Na Slovensku boli tieto rušne nasadené niekoko rokov v rámci vyrovnania výkonov v osobnej doprave na tratiach Beclav – Bratislava – Nové Zámky – Banská Bystrica/Štúrovo.
 
Základné technické údaje
rad
242
 
predchádzajúce oznaenie
S 499.02
 
výrobca
Škoda Plze
 
oznaenie výrobcu
73E1-3
 
rok výroby
1975 - 1981
 
rozchod
1 435
mm
usporiadanie náprav
Bo’Bo‘
 
napájacie napätie
25
kV, 50 Hz
maximálna povolená rýchlos
120
km/hod
hmotnos
84,0
t
dka cez nárazníky
16 440
mm
rázvor podvozku
2 800
mm
rázvor celkový
10 600
mm
vzdialenos otoných apov podvozkov
7 800
mm
priemer kolies
1 250
mm
minimálny polomer oblúka
120
m
hodinový výkon
3 200
kW
trvalý výkon
3 080
kW
 
 
Boný pohad na ruše s vynoveným lakom
Elektrický ruše D radu 242
 
Elektrický ruše D radu 242
 
Podvozok ruša
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.223-6 na R 803 Urpín do Banskej Bystrice
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.234-3 na ele rýchlika Horehronec pod zvolenským zámkom
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.236-8 s prevádzkovou patinou
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.219-4 na Ex 130 Moravia
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.236-8 na R 831 Slatina do Banskej Bystrice
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.273-1 s inou farebnou schémou
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.221-0 na ele Ex 130 Moravia do Bohumína
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.246-7 na ele R 130 Moravia do Bohumína
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.238-4 na Ex 130 Moravia s vozami "Humberto"
Elektrický ruše D radu 242
 
R 242.233-5 na ele osobného vlaku z Kútov
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše D 242.247-5 na ele súpravového vlaku
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.223-6 na R 234 Rastislav s vozami "Humberto"
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše 242.229-3 na ele R 233 Svätopluk
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše D 242.209-5 s "najbrt" na stanici vo Zvolene
Elektrický ruše D radu 242
 
Ruše D 242.246-7 s "najbrt" aká na výkon
Elektrický ruše D radu 242
  
Fotografie rušov radu 242 sú vo fotoalbume.
 
Literárne zdroje:  
  1. Jaromír Bittner a kol.: MAL 2007, Gradis Bohemia 2006;
  2. Jaromír Pernika, Ing. a kol.: M – Elektrické lokomotivy D a SR, Editor Modellbahnpresse s.r.o. 2000.
 

Home