eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������e
Koick detsk historick eleznica v Medzeve
Peter, 26.03.2015 (13999 pretan)

Košická detská historická eleznica (KDH) v spolupráci s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Hvezdáre Medzev, Klubom historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach v nedeu 15. marca 2015 usporiadali prvú tohtoronú jazdu historickým motorovým vlakom, na ktorom sa okrem známych starších motorových vozov radu M 131 predstavil aj ich nástupca, motorový voze radu 810 (810.626).

Voná nedea na akciu prilákala mnostvo úastníkov, boli to najmä rodiia s demi. Odchod z Košíc bol plánovaný a pred desiatou hodinou, take nebolo potrebné ani skoro ráno vstáva. Predjarné poasie bolo vcelku príjemné, aj ke na oblohe bolo dos oblanosti. Nepoznal som presné asy pohybu mimoriadneho vlaku, ale poda cestovného poriadku som odhadol, ako sa bude mimoriadny historický vlak pohybova. Na motorový vláik KDH som sa rozhodol poka na zastávke Hatiny, ktorá leí medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom.
 
Zastávka Hatiny
810.626 na ele vlaku do Medzeva
KDH v Medzeve
 
Súprava historického vlaku
KDH v Medzeve
 
Vlak prichádza do Jasova
KDH v Medzeve
 
Jasov
KDH v Medzeve
 
Kyvadlová jazda sólo motorového voza 810.626 Medzev - Jasov
KDH v Medzeve
 
Jasov
KDH v Medzeve
 
Jasov
KDH v Medzeve
 
Pred Medzevom
KDH v Medzeve
 
Stanica Medzev
KDH v Medzeve
 
Výletníci
KDH v Medzeve
 
Stanica Medzev
KDH v Medzeve
 
Slnieko vykuklo a osvietilo odstavenú súpravu
KDH v Medzeve
 
Z opanej strany - na konci súpravy motorový voze M 131.1125
KDH v Medzeve
 
Medzev
KDH v Medzeve
 
Výletníci sa schádzajú pred odchodom vlaku
KDH v Medzeve
 
Pred Moldavou nad Bodvou
KDH v Medzeve
  
Výstavba terminálu v Moldave nad Bodvou
Výstavba terminálu v Moldave nad Bodvou
 
Záverom chcem vyjadri svoje poakovanie organizátorom a motorovému vozu 810.626 popria vea cestujúcich. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

 

Svisiace lnky:
Vstavba TIOP v Moldave nad Bodvou (27.07.2015)
Tip na vkend: Vlet do Medzeva (10.03.2015)
ivot na trati Moldava nad Bodvou - Medzev (21.06.2014)
Magda viezla krov (01.07.2013)
Tra 168: Moldava nad Bodvou - Medzev (27.09.2007)


Home